AAU logo

København

Bioteknologi – nøglen til en klimaneutral fremtid

Bioteknologi – nøglen til en klimaneutral fremtid

Vi vil se nærmere på konkrete cases, hvor viden om landbrugssystemer bliver kombineret med bioteknologiske løsninger, så biomasser raffineres og værdikæder udbygges.

Tidspunkt

12.03.2019 kl. 17.00 - 19.00

Beskrivelse

Tankegangen anviser vejen for et miljø- og klimaneutralt erhverv, som kan producere fødevarer, højværdiprodukter, medicin, energi og fibrer.

Ordstyrer til arrangementet er Asbjørn Børsting formand for regeringens bioøkonomipanel.

Indlægsholdere:

  • Mette Lübeck lektor ved Aalborg Universitet i Sydhavnen, som vil fortælle om bioraffinering af græs. Herunder projektet INNOGRASS
  • Jesper Mazanti Aaslyng centerchef ved Teknologisk Insitut, som vil fortælle om ReMAPP projektet, hvor algeproduktion kombineres med biogas
  • Greenlab skive et ”energi-cluster”, som ny banebrydende business case med synergi mellem erhverv og samfund

Pris

Gratis for AAU studerende og ansatte, samt medlemmer af JA. Andre 100 kr.

Arrangør

Fagforeningen JA

Adresse

Aalborg Universitet København A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Konferencesalen 1.001, Byg. A.

Tilmelding inden

06.03.2019 kl. 20.00

Tilmeld dig til

jn@fsek.dk

Mere information

https://www.ja.dk/arrangementer/ja-debatmoede-bioteknologi-noeglen-til-en-klimaneutral-fremtid/

events

Se listen