AAU logo

København

Dialogmøde om ventilation af eksisterende etageboliger

Dialogmøde om ventilation af eksisterende etageboliger

Kom til dialogmøde om ventilation af eksisterende etageboliger. Mødet er for bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører af ventilationssystemer og beboere i etageboliger, der arbejder med eller interesserer sig for ventilation.

Tidspunkt

27.08.2019 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Der er ofte utilstrækkelig ventilation i eksisterende etageboliger, og når etageboliger renoveres, er der ofte problemer med nyetablerede ventilationssystemer. Derfor har SBi med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden igangsat et projekt om ventilation af eksisterende etageboliger. Projektet har til formål at skabe konsensus i branchen om de største udfordringer, mulige løsninger og behov for ny viden, der er på området. Projektet afsluttes med udgivelse af en hvidbog. Den udarbejdes på grundlag af projektets forundersøgelser, se SBi 2019:04, Kilder til viden om ventilation af eksisterende etageboliger, og en række dialogmøder med branchen.

      Dialogmødet 27. august er det tredje og sidste i rækken af dialogmøder om ventilation af eksisterende etageboliger. På første og andet dialogmøde drøftede branchefolk, forskere og beboere udfordringer, løsninger, behov for ny viden og formidlingstiltag. Selv om du ikke har deltaget i disse møder, er der intet i vejen for, at du kan deltage i dette tredje møde. Mødet er relevant for personer, der arbejder med ventilation af eksisterende etageboliger eller bor i en af dem. På mødet vil forskere fra SBi fremlægge planerne for den hvidbog, som bliver udarbejdet på baggrund dialogmøderne, og som projektet afsluttes med. På mødet får du mulighed for at præge indholdet i hvidbogen.

Program

Kl. 13.00 Velkomst og præsentation af rammerne for mødet v. redaktør Lise Lotte Raunkjær
Kl. 13.10 Hvidbogens formål og disposition v. seniorforsker Jesper Kragh
Kl. 13.20 Lovgivning og standarder v. seniorforskere Niels Christian Bergsøe og Birgit Rasmussen
Kl. 13.40 Proces v. seniorforsker Peter Vogelius
Kl. 14.10 Beboernes oplevelse v. seniorforsker Henrik N. Knudsen
Kl. 14.30 Pause
Kl. 14.50 Sundhedspåvirkninger v. professor Lars Gunnarsen og seniorforsker Birgit Rasmussen
Kl. 15.10 Udformning af ventilationssystemer v. professor Alireza Afshari
Kl. 15.30 Drift og vedligehold v. seniorforsker Niels Christian Bergsøe
Kl. 15.55 Afrunding v. Jesper Kragh
Kl. 16.00 Tak for i dag!

PRIS

Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding

Der er nu lukket for tilmelding. Hvis du har et ønske om at deltage, så skriv venligst til kursus@sbi.aau.dk og så vil vi se om der er plads. 

AFBUD

Hvis du bliver forhindret i at deltage, så bedes du sende et afbud til kursus@sbi.aau.dk, så vi har mulighed for at tilbyde pladsen til en fra ventelisten. 

Pris

Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

Aalborg Universitet København, Konferencesalen, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilmelding inden

20.08.2019 kl. 00.00

events

Se listen