København

International Building Physics Conference 2021

International Building Physics Conference 2021

IBPC afholdes hvert tredje år rundt om i verden og er det internationale mødested for forskere, rådgivere, producenter, undervisere, studerende m.fl., hvor vi udveksler den nyeste viden om bygningsfysik i forhold til indeklima, fugtforhold, klimaskærm, energieffektivitet, materialer, holdbarhed, lys, akustik og meget mere.

Tidspunkt

25.08.2021 kl. 09.00 - 27.08.2021 kl. 16.00

Beskrivelse

Alle deltagere har mulighed for at bidrage med et indlæg, fx om nye forskningsresultater, men indlæg om erfaringer fra praksis er også meget velkomne, fx hvis du har en god case, hvor du har gjort dig erfaringer med implementering af løsninger for bygningsfysiske problemstillinger.

For at få muligheden for at deltage med et indlæg, skal du indsende et kort resumé ('abstract') på engelsk med baggrund, metoder og resultater. Vær opmærksom på, at deadline for abstracts allerede er 30. november 2020.

Læs mere om IBPC 2021, og indsend et abstract på https://www.ibpc2021.org/

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til International Building Physics Conference 2021 (IBPC 2021), som finder sted på DTU i Lyngby 25.-27. august 2021.

BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet er medarrangør af konferencen. 

 

Arrangør

DTU

Mere information

https://www.ibpc2021.org/