København

Invitation til konference og debatmøde: Migration, flugt og verdensmålene

AFLYST PGA. COVID-19! Invitation til konference og debatmøde: Migration, flugt og verdensmålene

Migration, både frivillig og tvungen, er en af de helt centrale globale udfordringer i det 21. århundrede. Der er klare sammenhænge mellem migration og udvikling, og migrations- og flygtningespørgsmål er rykket op på den globale dagsordens væsentligste kamppladser, hvor nogle lande er optaget af at begrænse strømmen af migrationen til deres respektive lande og andre, hvor migration ses som kilde til fælles udvikling.

Tidspunkt

10.11.2020 kl. 09.00 - 12.30

Beskrivelse

AFLYST PGA. COVID-19

Arrangementet vil blive afholdt på et senere tidspunkt

FN har efterlyst fælles handling og øget samarbejde mellem lande og regioner, og ønsker igennem verdensmål 10 at facilitere en velordnet, sikker, regelmæssig og ansvarlige migration og mobilitet af mennesker ved at gennemføre planlagte og velforvaltede migrationspolitikker. Ud over Mål 10 er spørgsmål om mobilitet og flugt også relevant for andre verdensmål om køn, konflikt, byer, klima og naturressourcegrundlag.

Spørgsmålet er, hvordan vi konkretiserer verdensmålene i forbindelse med migration og flugt? Hvordan og i hvilket omfang kan verdensmålene bruges i arbejdet med migration og flugt - og hvad er de konkrete erfaringer?

Dette spørgsmål stiller vi til debat på et møde hvor aktører fra forskellige sektorer (fagbevægelse, civilsamfund, private aktører, universitetet, ministerielle styrelser og politiske stemmer) deler og diskuterer deres arbejde i spændingsfeltet mellem migration, flugt og verdensmålene.

I første del vil en række aktører præsentere deres arbejde med at konkretisere verdensmålene i forbindelse med migration og flugt. Anden del består af en paneldebat mellem en række væsentlige aktører som vil diskutere verdensmålenes applikabelhed for aktører indenfor migrationsområdet.

Foreløbigt program:

09.00 - 09.15 Velkomst og introduktion
 
09.15 - 11.15 Præsentationer
 
11.30 - 12.30 Paneldebat
 

Mødet er arrangeret i samarbejde mellem Global Refugee Studies (AAU), MS-Action Aid, Dansk Flygtningehjælp, Plan Danmark, Refugees Welcome, 3F, Dignity-Dansk Institut mod Tortur, Røde Kors, CanopyLab samt repræsentanter for statslige og kommunale instanser.

Mødet vil blive afholdt på dansk med engelsk oversættelse.

Tilmelding 

Senest d. 5. oktober 2020. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Deltagelse kan også ske virtuelt gennem Zoom.
 

Tilmeld dig her

Arrangør

GRS - Global Refugee Studies, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Adresse

Aalborg Universitet, København, A.C. Meyers Vænge 15, Bygning B, lokale 0.06 (stuen)

Tilmelding inden

05.10.2020 kl. 12.00

events

Se listen