AAU logo

København

Invitation til ph.d.-forsvar: hjemløse og hjemlighed - fortællinger om arkitektur og mennesker

Invitation til ph.d.-forsvar: hjemløse og hjemlighed - fortællinger om arkitektur og mennesker

Laura Helene Højring forsvarer 12. marts 2019 sin ph.d.-afhandling, der i ord og billeder viser, hvordan fire forskellige bebyggelser danner ramme om hjemløses hverdagsliv.

Tidspunkt

12.03.2019 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Et hjem er ikke kun et fysisk rum eller sted. Der er også følelser, handlinger, vaner, kendskab og sociale relationer på spil. Men hvad er et hjem for en person, der er eller har været hjemløs? Afhandlingen tager udgangspunkt i den antagelse, at boligen ikke blot er en neutral skal om det personlige og sociale, men en ramme, hvis udformning, udseende og sociale, organisatoriske og geografiske kontekst har indflydelse på beboerens tilværelse. Fortalt i ord og billeder viser den, hvordan fire bebyggelser på forskellige måder danner ramme om beboernes boligliv.  Disse fire steder er natcaféen ’Café Klare’ på Vesterbro i København, herberget ’Kollegiet’ Gl. Køge Landevej i Valby, ’De skæve huse’ i Svenstrup udenfor Aalborg og lejligheder i alment boligbyggeri i Sydhavn i København. Igennem kvalitative interviews og observationer er det beboernes egne udsagn og ageren i arkitekturen, der danner basis for projektets resultater.

Det er relationen mellem beboer og bolig, der er afgørende for, om en bolig kan siges at ’virke’. Projektet er derfor tværfagligt, og med afsæt i forskningsfeltet arkitekturantropologi udfoldes forståelsen af arkitektur og af sociale forhold både teoretisk og i projektets metode. I den metodiske tilgang eksperimenteres der med brugen af collager som værktøj til i konkret form at koble arkitektur og det sociale sammen. Collagerne visualiserer beboernes hverdag i relation til de fysiske rammer og bliver brugt som en del af analysen, som kommunikationsværktøj og til formidling af undersøgelsens empiriske materiale. Med en collage for hver informant giver metoden mulighed for både at aflæse den enkeltes tilgang til sin bolig og for at se diversiteten i de forskellige beboeres måder at bo på.

Teoretisk udfoldes de følelsesmæssige aspekter i relationen til bostederne igennem hjemlighedsbegrebet, hvor temaer som bl.a. tryghed, privatliv, fællesskaber og identitet diskuteres. De fysiske rammers betydning undersøges på basis af postfænomenologiens relationsmodeller og affordance-teori. Disse teorier bruges til at beskrive de udfoldelsesmuligheder og begrænsninger arkitekturen tilbyder, og de forskellige måder beboerne tillægger opmærksomhed og betydning til boligen.

Der er mange elementer, der spiller ind i relationen mellem beboer og bolig, og det, der fungerer for den ene, kan være en dårlig løsning for en anden. For de hjemløse kompliceres dette ofte yderligere af de livsforhold, der har ført til deres udsathed, og af, at det udbud af boliger, de har adgang til, er meget begrænset. En af afhandlingens hovedkonklusioner handler derfor om vigtigheden af at skabe det rette match mellem beboer og bolig.  I dette match ligger grundlaget for de oplevelser og handlinger, der som del af hverdagslivet over tid kan transformere boligen fra et ukendt miljø til et sted, man kan føle sig hjemme.

Hovedvejleder: Professor Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København.

Efter forsvaret er SBi vært ved en reception i samme lokale. Alle er velkomne.

Arrangør

SBi

Adresse

Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Lokale 1.008 (auditoriet)

events

Se listen