AAU logo

København

LIVSCYKLUSVURDERING MED LCABYG - Kursus hos SBi

LIVSCYKLUSVURDERING MED LCABYG - Kursus hos SBi

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som i stigende grad bliver brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for produkter og ydelser i byggeriet.

Tidspunkt

19.11.2019 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

LCA er en væsentlig del af vurderingen af bygningers miljømæssige bæredygtig­hed, idet materialevalg og designløsninger har en stor betydning i forhold til bygningers samlede miljøbelastning.

Øget fokus på klima, frivillige certificeringsordninger, flere krav om grønne indkøb og indførelse af frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet gør det stadig mere aktuelt for såvel bygherrer, rådgivere og entreprenører at benytte LCA i byggeriets tidlige faser eller ved renovering.

SBi har udviklet LCAbyg, som er et program, der beregner bygningers miljøprofiler baseret på valg af forskellige materialer og konstruktionsprincipper.

På dette kursus lærer du at udføre LCA på byggeri ved at benytte programmet LCAbyg, så du kan foretage et optimalt valg mellem flere forskellige løsningsmuligheder for at optimere bygningers miljøprofil.

PÅ KURSET FÅR DU:

  • Introduktion til LCA principper
  • Gennemgang af programmet LCAbyg
  • Øvelser i brug af værktøjet, som belyser bygningens samlede miljøbelastning, materialernes betydning og hvorledes miljøprofilen kan forbedres.

Kurset kan med fordel tages sammen med kurset 'Totaløkonomiske beregninger med LCCbyg', hvor bygningens totaløkonomi beregnes via værktøjet LCCbyg.

UNDERVISERE:

  • Seniorforsker Harpa Birgisdottir, SBi, Aalborg Universitet København
  • Konsulent Freja Nygaard Rasmussen, SBi, Aalborg Universitet København
  • Forsker Kai Kanafani, SBi, Aalborg Universitet København 

Pris

Kr. 4.800 ekskl. moms - Early bird rabat: Tilmeld dig senest 19. oktober 2019, så giver vi 10% rabat på deltagerbetalingen

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://kursus.sbi.dk/lca

events

Se listen