AAU logo

København

MASTER I UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED MODUL 1

MASTER I UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED MODUL 1

Tag et enkelt modul af masteruddannelsen. Temaet for modul 1 er 'Internationale perspektiver og historie'

Tidspunkt

11.09.2019 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse


I dette modul præsenteres grundlaget for universelt design og tilgængelighed i byggeriet. Hvad er den historiske baggrund for universelt design og tilgængelighed? Hvordan forstås begreberne? Hvilke juridiske rammer er de omfattet af? Og hvad betyder det for byggeriets udformning og for håndtering af byggefaglige udfordringer? Vi undersøger, hvordan lovgivning og regelværk konkret har betydning i din egen praksis. Du får kendskab til international lovgivning i lande, hvor danske firmaer bygger og konkurrerer, så du og din arbejdsplads bliver konkurrencedygtige på universelt design og tilgængelighed.

Modulet giver overblik over:

  • Historisk og faglig baggrund for fagfeltet
  • En begrebshistorisk gennemgang
  • International lovgivning
  • FN- og EU-konventioner
  • International forskning, udvikling og erfaringer
  • Byggefaglige udfordringer og muligheder


Modulet består af forelæsninger, workshops og opgaver. Der afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave (mulighed for at arbejde gruppevis). Modulet bedømmes med bestået/ikke-­bestået med intern censur.

OPGAVETEMA

Analyse af International lovgivning og konventioners betydning for byggeriets konkrete udformning. Der tages udgangspunkt i eksisterende bygningscases. 

 

SEMINARDATOER

  • 11.-13. september 2019
  • 3.-4 oktober 2019

Undervisningen foregår som udgangspunkt fra kl 9.00 til 16.00. Første samlingsdag begynder dog altid kl 10.00 og sidste dag slutter kl 16.00.

PRIS

Enkeltmoduler á 5 ECTS koster 9.000 kroner.

ANSØG INDEN 15. JUNI 2019 

TAG HELE MASTERUDDANNELSEN ELLER ENKELTE MODULER 

Uddannelsen kan gennemføres ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller som moduler fordelt over længere tid, dog maksimalt seks år.

Du kan også tage et eller flere moduler uden at gennemføre hele uddannelsen.

Du kan læse meget mere om hele uddannelsen og alle moduler på Master i universelt design og tilgængelighed
 

ADGANGSKRAV (GÆLDER FOR ALLE MODULERNE)

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse og/eller kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen, fx som arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør. Du kan også have en anden relevant uddannelse, fx ergoterapeut.
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen. 

KONTAKT 

Camilla Ryhl, faglig vejledning
Tlf. 9940 2398 / mobil 2066 4817
E-mail: car@sbi.aau.dk

Silpa Stella Rondón Pinto, studiesekretær
Tlf. 9940 2285
E-mail: ssp@sbi.aau.dk

 

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilmelding inden

15.06.2019 kl. 23.59

Mere information

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/universelt-design-og-tilgaengelighed/

events

Se listen