AAU logo

København

MASTER I UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED MODUL 3

MASTER I UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED MODUL 3

Tag et enkelt modul af masteruddannelsen. Temaet for modul 3 er 'Universelt design og tilgængelighed i praksis'

Tidspunkt

19.02.2020 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

På dette modul ser vi på, hvordan man i praksis kan arbejde med universelt design og tilgængelighed med udgangspunkt i cases, ekskursioner og deltagernes egne eksempler. Vi ser bl.a. på forståelsen af kvalitet i løsningerne og på, hvad kvalitet er for hvilke brugere. Hvilken betydning har bygningskontekst, bygningsfunktion, bygningstypologi og graden af privat og offentlighed for den enkelte case?

Vi studerer begreberne brugskvalitet og oplevelseskvalitet i forhold til universelt design og byggeriets praksis, og diskuterer metoder for at arbejde med begge begreber. Vi går i dybden med brugerbehovenes kompleksitet og eksempler på, hvordan man kan rumme flest mulige brugerbehov ved at arbejde med universelt design. Vi oparbejder desuden en forståelse af forskellene mellem universelt design og tilgængelighed gennem caseanalyser.

Modulet giver indblik i:

  • Brugskvalitet og oplevelseskvalitet for forskellige brugersegmenter
  • Teoretiske og metodiske værktøjer til analyse af brugeres oplevelse af kvalitet
  • Caseanalyse som metode
  • Metoder til praktisk afprøvning
  • Bygningstyper og anvendelser
  • Brugergrupper og brugerdefinitioner.

Modulet består af forelæsninger, workshops, praktiske øvelser, casestudie, ekskursion og afsluttes med en individuel skriftlig opgave. Modulet bedømmes bestået /ikke bestået med intern censur.

OPGAVETEMA

Caseanalyse af eksisterende bygning eller projekt med særligt fokus på brugerbehov og begrebsdefinitioner. Der er mulighed for at arbejde i grupper.
 

SEMINARDATOER

  • 19.-21. februar 2020
  • 9.-10. marts 2020

Undervisningen foregår som udgangspunkt fra kl 9.00 til 16.00. Første samlingsdag begynder dog altid kl 10.00 og sidste dag slutter kl 16.00.
 

PRIS

Enkeltmodul 5 ECTS 9.000 kroner.

Tag hele masteruddannelsen eller enkelte moduler

Uddannelsen kan gennemføres ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller som moduler fordelt over længere tid, dog maksimalt seks år.

Du kan også tage et eller flere moduler uden at gennemføre hele uddannelsen.

Du kan læse meget mere om hele uddannelsen og alle moduler på Master i universelt design og tilgængelighed

 

ADGANGSKRAV (Gælder for alle modulerne)

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse og/eller kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen, fx som arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør. Du kan også have en anden relevant uddannelse, fx ergoterapeut.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen. 

Kontakt 

Camilla Ryhl, faglig vejledning
Tlf. 9940 2398 / mobil 2066 4817
E-mail: car@sbi.aau.dk

Silpa Stella Rondón Pinto, studiesekretær
Tlf. 9940 2285
E-mail: ssp@sbi.aau.dk

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/universelt-design-og-tilgaengelighed/

events

Se listen