AAU logo

København

Ph.d.-forsvar ved Morten Brøgger

Ph.d.-forsvar ved Morten Brøgger

Modellering af besparelsespotentialet ved energirenovering af danske boliger.

Tidspunkt

18.03.2019 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Bygningers energiforbrug er på verdensplan ansvarlig for en stor del af den samlede CO2-udledning. Det er derfor nødvendigt, at lægge energiforsyningen om til vedvarende energikilder og reducere energiforbruget i bygninger, hvis de verserende klimaforandringer skal imødegås. Det er imidlertid nødvendigt at prioritere indsatserne, da investeringer i både vedvarende energikilder og energibesparende foranstaltninger er omkostningstunge og kun bliver foretaget med lange mellemrum. Til dette formål kan energimodeller for bygningsmassen anvendes til at skitsere mulige veje til at nedbringe energiforbruget i bygningsmassen.

I sin Ph.d. afhandling Building stock energy modelling opstiller Morten Brøgger en model af den danske boligmasse, som gør det muligt at levere nøjagtige bud på det realiserbare besparelsespotentiale ved energirenovering.

På baggrund af bygningsfysiske data fra den danske energimærkningsordning er der udviklet en model, der gør det muligt for politikere og andre interessenter at undersøge besparelsespotentialet ved energirenovering i et vilkårligt udsnit af den danske boligmasse.

Efter forsvaret vil der være reception i afdelingen EIB.

Vejledere

Hovedvejleder: Kim B. Wittchen, Seniorforsker ved SBi, AAU

Bivejleder: Ole Michael Jensen, Seniorforsker ved SBi, AAU

Bedømmere

Formand: Jørgen Rose, Seniorforsker ved SBi, AAU

Ekstern: Carsten Rode, Professor ved DTU BYG, Institut for Byggeri og Anlæg

Ekstern: Paul Ruyssevelt, Professor ved University College London (UCL) Energy Institute, Bartlett School Env, Energy & Resources, Faculty of the Built Environment

Arrangør

Bygningers Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed (EIB), Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København

Adresse

A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Lokale 2.3.124

events

Se listen