København

Seminar: Lys for livet

Seminar: Lys for livet

Belysning spiller en afgørende rolle for, hvordan mennesker med synsnedsættelse klarer sig i hverdagen. Når synet ændrer sig, kan der opstå nye behov og udfordringer både i hjemmet, på arbejde og i andre sociale sammenhænge.

Tidspunkt

28.01.2022 kl. 09.00 - 15.00

Beskrivelse

Derfor er en mere holistisk viden om belysningens rolle i synsrehabiliteringen væsentlig for den svagsynedes livskvalitet.     

Lige netop en bredere forståelse af lysets betydning er undersøgt i et nyt forskningsprojekt fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet med titlen: 

"Forbedret livskvalitet: Udvikling af systematiseret tilgang til belysning i synsrehabiliteringen”. Undersøgelsen giver svar på, hvordan man gennem tilpasset belysning kan lette hverdagen og øge livskvaliteten for mennesker med synsnedsættelse. 

Kom med til seminar

BUILD inviterer til afslutningsseminaret "Lys for livet", hvor du kan høre mere om lysets betydning for svagseendes livskvalitet med bidrag fra både beslutningstagere, forskere og praktikere.

Vi afslutter dagen med en rundbordsdiskussion, hvor vi stiller spørgsmålene: Hvordan får vi ny viden i spil allerede tidligt i byggeprocessen, for vi vil alle med alderen opleve, at synet og behovene ændrer sig? Hvordan får vi lysdesignere, arkitekter og planlæggere ind som aktive aktører, der kan sikre mere inkluderende miljøer?  Og hvordan stiller man som bygherre de rigtige krav? 

Der er mulighed for at deltage fysisk og online i seminariet. 

 

Læs mere om seminariet og tilmeld dig her

Pris

Gratis

Arrangør

BUILD og BLOX

Adresse

BLOX: Los Angeles, Fæstningens Materialgård, Frederikholms Kanal 30 A6, 1220 København K