København

STEM-TOPMØDE 2021 - SÅDAN BLIVER STEM EN DEL AF NOGET STØRRE

STEM-TOPMØDE 2021 - SÅDAN BLIVER STEM EN DEL AF NOGET STØRRE

Tidens store udfordringer skal løses på tværs af - og i samarbejde mellem discipliner. Tiden er inde til at gentænke vanlige faggrænser – og muligvis at nedbryde dem. STEM er med andre ord en del af noget større, og det er temaet for dette års STEM-topmøde.

Tidspunkt

09.11.2021 kl. 10.00 - 15.00

Beskrivelse

Verden står over for stadigt voksende og komplekse problemer. Klimaforandringer, sundhedskriser, global ulighed og teknologiske forandringer påvirker vilkårene for menneskers liv og muligheder. De store samfundsudfordringer kalder på nye løsninger. Det kræver, at alle sektorer, brancher, borgere og faglige discipliner bidrager og udfordrer de gængse grænser for samarbejde. 

Kom og hør Mariana Mazzucato, der er en af verdens mest efterspurgte forsker inden for missionsdrevet økonomi og innovation, give sit bud.

Vi ser, at særligt humaniora og samfundsvidenskab har en stærk position og stor appel hos de unge, der gerne vil ”gøre en forskel” med deres uddannelser og bidrage til at løse de store samfundsudfordringer. Her må vi spørge, hvad STEM-uddannelserne kan lære, og hvad der skal til for, at STEM i højere grad bliver en del af den store fortælling om, hvordan verden forandres. Hvordan bliver STEM en del af noget større?

Derfor inviterer Aalborg Universitet og Teknologipagten til topmøde, hvor vi med oplæg og indsigt fra en række stærke profiler stiller skarpt på universiteternes og herunder STEMs rolle ift. at løse de store udfordringer, som verden står over for.

Hør blandt andre:

Mariana Mazzucato 

Professor in the Economics of Innovation and Public Value, University College London: Hvorfor bør missionsdreven uddannelse, forskning og innovation være udgangspunkt for at løse de store samfundsudfordringer?

Kim Nøhr Skibsted

Fondsdirektør Poul Due Jensen Foundation | GRUNDFOS Foundation: Grundfos er selvudnævnt klimapionér: Hvorfor dette valg og hvad kræver det af ledelse og medarbejdere?

David Budtz Pedersen

Professor i forskningskommunikation ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet: Hvordan ser fremtidens tværvidenskabelige forskningslandskab ud?

Maria Jarjis

Youtuber og science-influencer: Hvordan får vi flere børn, unge og særligt kvinder til at interessere sig for STEM?

Tilmed dig her

Arrangør

AAU i samarbejde med Teknologipagten

Adresse

AAU CPH, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

events

Se listen