AAU logo

København

Tage - valg, udførelse og renovering - kursus hos SBi

Tage - valg, udførelse og renovering - kursus hos SBi

Her har du chancen for at komme på kursus hos forfatterne til den kommende SBi-anvisning om tage, som du også får med hjem fra kurset.

Tidspunkt

05.09.2019 kl. 09.00 - 16.30

Beskrivelse

På kurset lærer du om forskellige tagtypers virkemåde, særligt med hensyn til vand- og fugttæthed. Du lærer tillige om undertage og tagelementer, om anvendelsen af de gængse tagdækningsmaterialer (tagsten, fibercementplader, skifer, metalplader, zink og kobber, tagpap og andre membraner, vækstlag, strå og glas), om kviste og ovenlys samt om udformning af inddækninger. Endelig kommer kurset ind på fugtsikker renovering af tage.

På kurset får du styrket din teoretiske viden om tage, og du får vist en række eksempler på både vellykkede og mindre vellykkede tagløsninger, som underviserne er stødt på gennem deres mangeårige virke som rådgivere og syns- og skønsmænd.

Kurset fokuserer på de bygningsfysiske forhold ved tage, mens dimensionering af tagkonstruktioner ikke indgår i kurset.

Undervisere 

  • Seniorforsker Erik Brandt, SBi, Aalborg Universitet København
  • Adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen, SBi, Aalborg Universitet København 
  • Seniorforsker Martin Morelli, SBi, Aalborg Universitet København
  • Teknisk konsulent Niels Strange, N. Strange. Byggeri & Regler

Pris

Kr. 4.800 ekskl. moms - Early bird rabat: Tilmeld dig senest 5. august 2019, så giver vi 10% rabat på deltagerbetalingen

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://kursus.sbi.dk/tage

events

Se listen