AAU logo

København

Tilgængelighed i bygninger og udearealer - kursus hos sbi

Tilgængelighed i bygninger og udearealer - kursus hos sbi

Bliv auditor i tilgængelighed på fem kursusdage og lær, hvordan man overholder bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

Tidspunkt

12.03.2019 kl. 10.00 - 17.00

Beskrivelse

EFTERUDDANNELSE SOM AUDITOR FOR TILGÆNGELIGHED I BYGNINGER OG BYGNINGSNÆRE UDEAREALER

Med efteruddannelsen bliver du ’auditor i tilgængelighed’. Det betyder, at du vil være i stand til at analysere et projekt, uanset om det er en bygning med offentlig adgang, en kontorbygning eller boligbyggeri og vurdere om bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser efterleves.

Efter Danmark tiltrådte FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap er forhold vedrørende tilgængelighed og universelt design i byggeriet blevet yderligere aktualiseret. Bygningsreglementets funktionskrav og tekniske bestemmelser kan være en vej til at efterleve konventionens målsætning om ligeværdig adgang til og brug af bygninger og de nære udearealer.

Gennem kurset bliver du skarpere på bygningsreglementets bestemmelser på tilgængelighedsområdet. Nogle krav i Bygningsreglementet er ufravigelige, andre kan løses på forskellige måder, og ombygningsbestemmelserne kan være svære at overskue. Derfor får du overblik og forståelse, der hjælper dig til at fortolke reglerne.

INDHOLD

I løbet af efteruddannelsen gennemgår vi følgende emner:

  • Introduktion til universelt design og tilgængelighed
  • Brugerforståelse og brugerbehov
  • Afprøvning af fysiske miljøer ude og inde
  • Tekniske og juridiske forhold og ansvar
  • De væsentligste forhold i de tidlige faser: Bygninger generelt og boliger
  • Ombygninger og ændret anvendelse
  • Udearealer: På matrikler, veje, byrum og rekreative arealer
  • Introduktion til plejeorienteret byggeri: demensboliger og indretning til svært overvægtige
  • Introduktion til transportområdet: Transportterminaler og transportmidler, EU og nationalt samspil.
  • Introduktion til tilgrænsende områder: produktdesign, formidling og webdesign

ADGANGSKRAV

Efteruddannelsen holder et højt fagligt niveau, og deltagerne skal derfor både have en relevant uddannelse samt praktisk erfaring med tilgængelighedsområdet.

VARIGHED OG UNDERVISNINGSFORLØB

Efteruddannelsen varer i alt fem dage, fordelt over tre måneder. Efteruddannelsen foregår som en blanding af oplæg og dialog med deltagerne. Inden og mellem kursusgangene skal der løses tre hjemmeopgaver. Kurset afsluttes med en kort eksamen samt en selvvalgt opgave, inden du kan anerkendes som auditor og kan betegne dig tilgængelighedsrevisor for bygninger og udearealer.

DATO OG TID

Modul 1
Tirsdag 12. marts 2019, kl. 10.00-17.00
Onsdag 13. marts 2019, kl. 9.00-16.00

Modul 2
Tirsdag 9. april 2019, kl. 10.00-17.00
Onsdag 10. april 2019, kl. 9.00-16.00

Modul 3
Tirsdag 7. maj 2019, kl. 10.00-17.00

UNDERVISERE 

Seniorrådgiver Lone Sigbrand, SBi Aalborg Universitet

Seniorrådgiver Søren Ginnerup, SBi Aalborg Universitet

På efteruddannelsen møder du nogle af SBi's eksperter i tilgængelighed, og efteruddannelsen giver dig derfor også et grundlag for at beslutte, om du vil gennemføre videreuddannelsen Master i Universelt Design og Tilgængelighed.

Der bestræbes på at afholde to opfølgningsdage pr. år for alle tidligere deltagere på efteruddannelsen, som der er en del af, da det nu er niende gang, efteruddannelsen udbydes.

 

Læs meget mere om kurset og tilmeldig dig her 

Pris

Kr. 21.500 kr. ekskl. moms - Early bird rabat: Hvis du tilmelder dig senest den 12. februar 2019, giver vi 10% rabat på deltagerbetalingen.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilmeld dig til

kurser@sbi.aau.dk

Mere information

http://www.sbi.dk/kurser/tilgængelighed

events

Se listen