København

I forbindelse med Dorte Caswells tiltrædelse som professor i sociologi og socialt arbejde ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, inviterer instituttet til tiltrædelsesforelæsning med titlen ”Den beskæftigelsespolitiske frontlinje som kommunikativ arena”.

Invitation til tiltrædelses- forelæsning ved Dorte Caswell

I forbindelse med Dorte Caswells tiltrædelse som professor i socialt arbejde ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, inviterer instituttet til tiltrædelsesforelæsning med titlen ”Den beskæftigelsespolitiske frontlinje som kommunikativ arena”.

Tidspunkt

20.08.2021 kl. 15.00 - 17.00

Beskrivelse

Om forelæsningen 

Forelæsningen vil knytte an til tre forskellige temaer, der tilsammen udgør den røde tråd i Dorte Caswells forskningsprofil. Det første tema handler om det beskæftigelsespolitiske felt med særlig fokus på frontlinjemedarbejderens møde med de udsatte arbejdsløse. Det andet tema handler om institutionel interaktion og samtaleanalyse som ressourcer til at forstå og udvikle professionel praksis i socialt arbejde. Det tredje tema handler om den rolle dialogisk vidensproduktion og vidensmobilisering kan spille ift. at gøre forskningsbaseret viden relevant for udviklingen af den danske velfærdsstat.

Reception

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception. Receptionen starter ca. kl. 16.00.

Tilmelding

Tilmeld dig tiltrædelsesforelæsningen og evt. receptionen ved at udfylde en kort formular (MS Forms).

Download invitationen 

Arrangør

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Adresse

Aalborg Universitet, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilmelding inden

16.08.2021 kl. 12.00

events

Se listen