AAU logo

København

Arrangement

Kursus: Kontorergonomi - Rutiner på godt og ondt

Kursus: Kontorergonomi - Rutiner på godt og ondt

Har du ondt nogen steder, når du arbejder ved PC eller Mac? Hvad kan gøres og hvad kan du selv gøre?

Tidspunkt

27.08.2019 kl. 09.00 - 12.00

Beskrivelse

Kurset henvender sig til ledere og ansatte, som har en dagligdag præget af meget computerarbejde - eller som har en rolle i forhold til at indrette kontorarbejdspladser - og som gerne vil vide mere om kontorergonomi.

Kurset er samtidigt et tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af AAU's arbejdsmiljøorganisation.


formål

Formålet med kurset er at hjælpe deltagerne med at sætte fokus på deres eget og andres ergonomiske arbejdsmiljø og derved være med til at forebygge ubehag / muskel-skelet-besvær (MSB), smerter og fysisk nedslidning som følge af computerarbejde.

Efter kurset har kursisten viden om ergonomiske arbejdsmiljøforhold, der knytter sig til computerarbejde.

Kurset vil sætte deltagerne i stand til at gå en kvalificeret arbejdsmiljørundering med fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø. De vil kunne stille de rigtige spørgsmål til kollegerne til dette emne.
 

indhold

Programmet har fokus på kontorergonomi samt teori om kroppens opbygning og er relevant for alle. Det omhandler bl.a. følgende emner:

  • Årsager til gener / smerter
  • Kroppens opbygning med rygsøjlemodel
  • Lovgivningen om computerarbejde
  • Computerarbejdspladsens indretning


undervisningsform

Holdundervisning med gruppearbejde og praktiske øvelser. Der lægges vægt på aktiv deltagelse fra kursisterne.


underviser

Hanne Mølgaard, ArbejdsmiljøCentret


tilmelding

Tilmeld dig kurset her. Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til Karina Bräuner, kb@adm.aau.dk.

Pris

Prisen afhænger af deltagerantallet - max. 860 kr. pr. person inkl. forplejning.

Adresse

AAU CPH, lokale 2.1.042, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://aau.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=62999