AAU logo

København

Arrangement

LÆRINGENS DAG 2020 I KØBENHAVN

LÆRINGENS DAG 2020 I KØBENHAVN

Temaet for Læringens Dag i 2020 bliver Diversitet og Interaktion. Med dette tema vil vi inddrage individers forskellighed og samarbejde i relation til læring og studiemiljø for undervisere og studerende.

Tidspunkt

05.05.2020 kl. 08.00 - 17.00

Beskrivelse

Evalueringen fra de seneste konferencer har peget på ændringer af programmet i retning af mere interaktion og større inddragelse af deltagernes egne erfaringer. En væsentlig del af programmet i 2020 vil derfor bestå af workshops, hvor deltagerne får tid til diskussion og refleksion over praksis både i tværfaglige og fagspecifikke grupperinger.

CALL FOR WORKSHOPS OG POSTERS

Interaktionen starter allerede nu med en invitation til AAU’s undervisere til at bidrage med workshops og posters til konferencen. Fokus er på praksis, eksempler på nye måder at tilrettelægge læringsprocesser og erfaringsudveksling. Brug skabelonen på konferencens hjemmeside.
Der er frist for at byde ind på call’et den 3. februar.

PROGRAM FOR KONFERENCEN

Programmet offentliggøres i starten af marts måned. Følg med på konferencens hjemmeside

MERE INFORMATION

Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) har besluttet, at Undervisningens Dag fremover skal hedde Læringens Dag. Navneskiftet sker for at sætte fokus på læring i et bredere perspektiv og understrege, at læring er noget, undervisere og studerende har et fælles ansvar for. Målgruppen for konferencen er stadig forskere og undervisere på AAU.

Læringens Dag 2020 afholdes den 6. maj i Aalborg.