København

Beredskab på AAU CPH

Beredskab på AAU CPH

Den lokale beredskabsplan beskriver hvordan medarbejdere, studerende og andre med tilknytning til AAU CPH skal handle for at forebygge og mindske skaderne under og efter en brand, ulykke eller anden nødsituation.

Den lokale beredskabsplan skal følges, men der skal altid udvises sund fornuft, og egen sikkerhed skal prioriteres højt.
 

Find hele beredskabsplanen for AAU CPH her (PDF-version).