København

Alarmering

Alarmeringsinstruks

Alarmeringsinstruksen skal anvendes, når

 • der er sket en ulykke, opstået brand eller en alvorlig forbrydelse
 • der er fare for liv, ejendom eller miljø, herunder bombetrusler
 • der er akut brug for, ambulance, brandvæsen, politiets udrykning eller miljøberedskab

I tilfælde af en af disse hændelser skal du følge de 5 trin fra alarmeringsinstruksen i AAU’s generelle beredskabsplans:

1) Skab sikkerhed

 • Stands eller begræns brand/ulykke/skade, hvis muligt
 • Lokaliser vigtigt udstyr på flugtvejsplanen
 • Bevar roen og udsæt ikke dig selv eller andre for fare

2) Ring 112

 • Oplys dit navn, og hvor du ringer fra
 • Oplys hvad der er sket, og hvor mange er kommet til skade eller er i fare
 • Oplys telefonnummeret, du ringer fra.

3) Giv førstehjælp

 • Hent hjertestarter eller andet førstehjælpsudstyr.

Find en oversigt over hjertestartere og førstehjælpskasser her.

 

4) Evakuer bygningen

 • Følg evakueringsinstruksen (læs mere her) og anvisningerne fra det interne beredskab, der er iført gule og orange veste.

5) Ring til AAU CPH’s nødtelefon på 99 40 36 00

 • Gentag informationerne i punkt 2
 • Bekræft, at du har ringet efter hjælp til 112.

Adresser på AAU CPH

Ved opkald til 112 eller AAU’s interne beredskab skal du oplyse følgende adresser, alt efter hvor hændelsen er sket:

 • Bygning A: A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
 • Bygning B: Frederikskaj 12, 2450 København SV
 • Bygning C: Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Beredskab