København

Brand

Brand

Hvis der opstår brand på AAU CPH, skal du følge AAU’s alarmeringsinstruks. Det indebærer bl.a., at du – hvis det er sikkert – kan forsøge selv at begrænse branden.
 

Du må kun bekæmpe ilden, hvis det er forsvarligt

 • Sluk for evt. strøm, hvis det er muligt
 • Luk døre og vinduer (døre må ikke låses)
 • Begynd slukning med tilgængeligt slukningsudstyr

På AAU CPH findes der følgende typer af brandslukningsudstyr:
 

Pulverslukkeren kan bruges til langt de fleste brande, f.eks. i papir, træ, tekstiler og væsker som benzin, motorolie og gasser.

 

 

 

 

Skumslukkeren kan bruges til at slukke brande i papir, træ og tekstiler.

 

 

 

 

 

 

 

Kulsyreslukkeren kan bruges til at slukke brande i elektrisk udstyr, men også ved brand i væsker og gasser.

 

 

 

 

Brandtæppet kan bruges til at slukke alle typer af brande. Brandtæppet isolerer og kvæler ilten.

 

 

 

 

Vandslukkeren kan bruges til at slukke brande i papir, træ og tekstiler.

 

 

 

 

 

Udover ovenstående typer af slukningsudstyr er der over hele campus også opsat slangevindere (brandslanger), der kan bruges til at slukke brand.

Safety points på AAU CPH

På AAU CPH er der opsat flere safety-points. Et safety-point er et skab, der indeholder følgende:

 • Ambu-maske (mund-til-mund maske)
 • Førstehjælpskasse
 • Informationsmateriale om evakuering og alarmering
 • Hjertestarter
 • Brandslukningsudstyr (Watermist)
 • Øjenskylleflaske
   

Der er opsat safety-points på AAU CPH følgende steder
 

Bygning A

Stueetagen i midtergang ved lokale 0.045
1. sal: Foyerområdet ved elevatoren i rotunden
2. sal ved elevatorerne i rotunden
3. sal ved elevatorerne i rotunden
4. sal ved elevatorerne i rotunden
5. sal ved elevatorerne i rotunden


Bygning B

Stueetagen: Foyerområdet ved trappeopgang mod kantinen
1. sal: Foyerområdet ved trappeopgang
2. sal: Foyerområdet ved trappeopgang
 

Bygning C

Stueetagen: Foyerområde

Beredskab