København

Drukneulykker

Drukneulykker på kajen

Hvis der i forbindelse med ophold på kajen opstår en situation, hvor en person falder i vandet, og der er risiko for drukneulykker, er det vigtigt at gøre brug af de redningskranse og redningsstiger, der er opsat på kajkanten.

Er en person faldet i vandet og er i livsfare, skal alarmeringsinstruksen følges. Førstehjælpsudstyr, herunder hjertestarter, findes i de opsatte safetypoints på campus.

Redningskranse

Hvis en person falder i vandet, skal redningskransen kastes ud til vedkommende, såfremt personen ikke selv kan svømme hen til nærmeste redningsstige. 

Redningsstiger

Redningsstigerne er malet gule, så de fremtræder synligt i vandet. 

Beredskab