København

Evakuering

Evakueringsinstruks

Hvis det ikke er sikkert at opholde sig i en bygning, skal evakuering iværksættes. Aktiver varslingsanlæg - hvis et sådant findes - eller gør anråb.

Når campus skal evakueres vil medlemmerne af det interne beredskab på AAU CPH sørge for at iføre sig gule og orange evakueringsveste og understøtte evakueringen.

Benyt herefter nærmeste sikre udgang eller flugtvej, også selvom det ikke er den korteste vej til samlepladsen.

AAU CPH har to samlepladser, hvor medarbejdere skal samles ved evakuering. Det er parkeringspladsen foran A.C. Meyers Vænge 15 (bygning A) og/eller parkeringspladsen mellem Frederikskaj 12 og 10 (bygning B, C og D).

I alle fire bygninger er der flere udgange og flugtveje, der ligger enten mod vandsiden eller på den anden side af bygningen og væk fra samlepladserne. Hvis disse nødudgange benyttes skal man følge bygningen rundt – såfremt det er sikkert – og gå til samlepladsen.

Man skal forblive på samlepladsen, indtil samlepladslederen og/eller myndighederne har givet tilladelse til, at man må gå ind i bygningen igen.

Veste under evakuering

EVAKUERINGSLEDEREN (GUL VEST)

Evakueringslederen (gul vest) har til opgave at få folk til at forlade området og til at området bliver afsøgt for eventuelt tilbageblevne. Det er vigtigt, at du følger disse anvisninger og evakuerer bygningen så hurtigt som muligt.


SAMLEPLADSLEDEREN (ORANGE VEST)

Samlepladslederen bærer en orange vest og vil tage imod dig, når du har forladt bygningen og gået ud til samlingspladsen udenfor. Samlepladslederen sørger for a varetage dialogen med myndighederne og vil give en status på, hvornår/om du kan gå tilbage ind i bygningen.

mødesteder under evakuering
 

Samlepladsen ved parkeringspladsen foran A.C. Meyers Vænge 15 (bygning A)


Samlepladsen ved parkeringspladsen mellem Frederikskaj 12 og 10B (bygning B og C)

Beredskab