København

Varsling

Varslingsinstruks

På AAU CPH er der flere systemer, som vil varsle dig om hændelser i bygningen, der kræver, at du enten forholder dig i ro eller forlader bygningen.

Varslingstyper
 

Talevarsling

Talevarsling er et højtalersystem, der informerer om, at en hændelse har fundet sted og guider personerne, der opholder sig i området.
 

Tonevarsling

Tonevarsling er et system, der afgiver en alarm. Tonevarsling vil også afgive en elektronisk alarm til G4S vagten på campus eller bygningsbetjentene. I tilfælde af tonevarsling skal du forlade bygningen ad nærmeste nødudgang.
 

Varsling ved anråb

Varsling ved anråb er en ikke elektronisk løsning, hvor den, der opdager, at det ikke længere er trygt at opholde sig i området, gør de tilstedeværende tydeligt opmærksomme på, at de skal forlade området.

På campus er der flere steder sat trykfølsomme brandalarmer op som denne:

Disse alarmer vil aktivere brandalarmen og/eller talevarslingssystemet, hvor det forefindes, og brandvæsenet vil blive tilkaldt og være tilstede på campus inden for få minutter.

Oplever du ikke at blive varslet, skal du ikke foretage dig yderligere.

Bygningsspecifikke varslinger


Bygning A

I bygning A er der fuldautomatisk talevarslingssystem, som informerer om, at en hændelse har fundet sted og der iværksættes en evakuering af bygningen. Brandvæsenet bliver tilkaldt, når der går en brandalarm.
 

Bygning B

I bygning B er der manuel talevarslingssystem. Når en brandalarm aktiveres, vil talevarslingssystemet blive aktiveret. Brandvæsenet bliver ikke tilkaldt - dette skal ske via opkald til 112.  
 

Bygning C 

I bygning C er der ikke noget varslingssystem. I tilfælde af en evakuering vil der blive brugt varsling ved anråb (personligt).
 

Bygning D

I bygning D er der fuldautomatisk talevarslingssytem, der informerer om, at en hændelse har fundet sted, og der iværksættes en evakuering af bygningen. Brandvæsenet bliver tilkaldt, når der går en brandalarm. 

I tilfælde af arrangementer afholdt på kajen eller i området uden for bygningerne på AAU CPH, vil der skulle gøres brug af varsling ved anråb.

Beredskab