København

Vold

Pludselig opstået eller impulsiv vold

I tilfælde af at du bliver vidne til pludselig opstået eller impulsiv vold, er det vigtigt, at du følger disse trin:

 1. Skab sikkerhed
 2. Ring 112
 3. Giv førstehjælp. Hjælp tilskadekomne uden selv at komme til skade
 4. Evakuér
 5. Ring til AAU CPH’s nødtelefon op 99 40 36 00

Det første punkt – skab sikkerhed – er afgørende for at minimere skadevirkningerne i forbindelse med overlagte voldshandlinger. Det er vigtigt at skabe afstand til gerningsmanden eller på anden måde komme uden for rækkevidde af gerningsmandens handlinger, f.eks. ved at søge ind i sikre rum.
 

Efterfølgende anmeldelse af trusler og vold

Den ansatte, der er blevet truet eller udsat for vold, skal underrette sin nærmeste leder snarest muligt om hændelsen. Lederen indberetter hændelsen til campuschefen, der i samråd med forulempede og evt. rektoratet vurderer behov for, at AAU afgiver politianmeldelse. 

Episoder, hvor trusler eller vold over for medarbejder har fundet sted, skal efterfølgende vurderes af arbejdsmiljøsektionen. Lederen skal anmelde medarbejders tilskadekomst som arbejdsskade til arbejdsmiljøsektionen på arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk.

Studerende der udsættes for trusler eller vold i forbindelse med deres ophold på AAU CPH, kan anmelde episoden til den enkelte skoleleder.

For yderligere oplysninger om håndteringen af særlige henvendelser, kan du orientere dig i AAU’s generelle beredskabsplan, der gælder for hele universitetet: www.arbejdsmiljoe.aau.dk/beredskab

Skyderier, knivangreb og andre planlagte voldelige hændelser

I det tilfælde, at du bliver vidne til en livsfarlig eller planlagt voldelig hændelse, er det vigtigt, at du følger disse trin:
 

Spot en hændelse og reager

 1. Advar alle omkring dig.
 2. Hvis du er i nærheden af et lokale, som har en massiv dør (ikke glasdør) og som kan lukkes, så søg ind i dette lokale og barrikader døren.
 3. I alle andre tilfælde så forlad bygningerne og campusområdet.
 4. Alarmér 112 og følg resten af alarmeringsinstruksen.
 5. Underret om hændelsen på AAU CPH’s nødtelefon: 99 40 36 00. Campuschefen vil herefter informere rektoratet.
   

Hensigtsmæssig adfærd under situationen

 1. Alle personer, som opholder sig i afgrænsede lokaler, skal barrikadere døre og lukke vinduer.
 2. Studerende og ansatte som opholder sig i åbne seminarrum eller fællesarealer skal søge ind i nærmest aflukkelige lokaler eller forlade campusbygningerne ad nærmeste og hurtigste vej.
 3. Sørg for at være ude af syne fra vinduer og gangarealer og undgå at støje.
 4. Ingen må røre et evt. skydevåben, da politiet ikke vil kunne skelne igennem gerningsmand og offer.
   

Når hændelsen er overstået

 1. Sårede og tilskadekomne ydes førstehjælp.
 2. Politiet eller campusledelsen vil give besked om, at man kan forlade tilholdsstederne ved brug af talevarslingssystemet, hvor det er tilgængeligt eller anråb.
 3. Alle samles til debriefing.
 4. Krisehjælp iværksættes ved Dansk Krisekorps. Dansk Krisekorps er et landsdækkende netværk af psykologer, som AAU har indgået samarbejde med og kan yde psykologisk krisehjælp. 
Beredskab