København

Adgang på campus

Adgang på campus

Der er åbent på campus kl. 7.30-17.00 mandag-fredag. Uden for dette tidsrum kræves der AAUcard og kode for at komme ind i bygningerne.
 

Åbne og lukkede områder

AAU CPH er delt op i åbne og lukkede områder. Åbne områder, hvor der ikke skal bruges AAUcard, er kantinerne, rotunden, receptionen og øvrige fællesområder rundt på campus.

I de lukkede områder, som er kontorområder og lignende, er der adgangsbegrænsninger, og der skal derfor bruges AAUcard for at komme rundt.

Hav dit aaucard på dig

Ansatte og studerende skal kunne fremvise et gyldigt AAUcard, hvis vagten spørger. Gæster skal enten kunne henvise til en person (ansat eller studerende) eller et ærinde i bygningen, eller have et gæstekort.

AAUCard

AAUcard fungerer som adgangskort til AAU's bygninger.
Læs meget mere om kortet og dets funktioner her.