København

Skiltning

Udendørs skiltning på campus

Ny facadeskiltning har længe været en prioritet. Derfor er der nu lavet ny facadeskiltning ud mod både Sydhavnsgade og vandsiden med korrekte logoer og farver, som matcher AAU’s designguide. Skiltningen er på engelsk for at matche vores internationale profil på AAU og ikke mindst på AAU CPH. Desuden er der blevet opsat pyloner og vejvisere med opdaterede kort ved indgangsområderne og på andre strategiske på campusarealet.

Der er også blevet sat en storskærm op på endegavlen af bygning B (FKJ 12) ud mod Sydhavnsgade, Danmarks næstmest befærdede vej. Skærmen skal gøre opmærksom på vores tilstedeværelse i området og give forbipasserende et indblik i, hvad der foregår bag murene på AAU CPH og AAU generelt.

Desuden er der blevet sat en ”rulleskærm/bånd” op ved hovedindgangen i bygning A (ACM 15). Her har vi mulighed for at byde velkommen til campus og vise studerende, ansatte og gæster, hvad der sker lokalt på AAU CPH.

Det bliver nemmere at finde rundt inde på campus

Inden for i bygningerne bliver der også arbejdet med skiltningen for at sikre, at det bliver nemmere at finde rundt. I den forbindelse er der blevet sat nye campuskort op – bl.a. nogle store kort ved indgangen i bygning A (ACM 15) og ved bygning B (FKJ 12).

Desuden er der blevet lavet et ”hovedstrøg” med ensfarvede ’nudging-prikker’ på gulvene og farvede portaler om dørene for at sikre en bedre sammenhæng og wayfinding mellem bygningerne – ligesom nye, enkle betegnelser til bygningerne (A, B, C og D) skal skabe en mere overskuelig forståelse af, hvordan campus er sammensat bygningsmæssigt. Det betyder, at bygningerne fremover hedder følgende:

 

Gammel betegnelse

Ny betegnelse

A.C. Meyers Vænge 15 Bygning A
Frederikskaj 12 Bygning B
Frederikskaj 10B Bygning C
Frederikskaj 10A Bygning D

 

Anden etape i denne sammenhæng bliver at lave en ny og mere logisk nummerering af lokalerne på alle etager i forlængelse af bygningsbetegnelserne (de nuværende tekniske lokalenumre vil dog blive fastholdt af hensyn til styringssystemerne, bygningsmyndighederne mv. men ’skjult’ i den daglige praksis).

Der er desuden blevet designet nye, let overskuelige piktogrammer til mange af vores faciliteter og områder, som ligeledes skal hjælpe brugerne på vej mellem oversigtsskiltene.

Nyt oversigtskort i bygning A (ACM 15), som viser de nye bygningsbetegnelser.

’Nudging-prikker’ på gulvene og farvede portaler om dørene skal sikre en bedre sammenhæng og wayfinding mellem bygningerne.Der er blevet opsat en række nye pyloner og vejvisere med opdaterede kort ved indgangsområderne og på andre strategiske steder rundt om på campusarealet.Skiltningen er på engelsk for at matche vores internationale profil på AAU og ikke mindst på AAU CPH.