København

Udendørsarealer

Udendørsarealerne skal mere i spil

På den lidt længere bane bliver der også arbejdet for at forbedre campusarealet udenfor omkring bygningerne. Et af tiltagene er at etablere overdækkede rygezoner nær hovedindgangene og lave flere overdækkede cykelparkeringsfaciliteter med bedre mulighed for at sikre sin cykel.

Lys på vores ikoniske bro

Et andet tiltag, vi arbejder på, er at få lys på vores ikoniske bro, så den også efter mørkets frembrud fremstår som et vartegn for AAU CPH og Sydhavnen generelt. Den oplyste bro vil også blive et udstillingsvindue for, hvad vores studerende på kandidatuddannelsen Lighting Design laver. Det er nemlig dem, som skal stå for konceptet. Se en projektgruppes bud på et koncept her.

Idræts-, kultur- og fritidshub

Udover projekterne ovenfor er der desuden blevet udarbejdet et inspirationskatalog med forslag til udvikling af udendørsarealerne på campus. Ideen er at udvikle en indbydende idræts-, kultur- og fritidshub som en del af vores campus både til gavn for studerende og ansatte men også til glæde for lokalområdets beboere, så vi også generelt får mere liv på campusområdet og reelt får transformeret og aktiveret de store, til tider ret tomme, arealer og kedelige p-pladser, som området bærer præg af. Det indebærer bl.a. en bedre anvendelse af kajområdet og vandet, flere grønne områder med bænke eller andre siddemuligheder, bedre afskærmning mod Sydhavnsgade og plads til udendørs sportsaktiviteter, løberuter mv.

Inspirationskataloget er blevet udarbejdet af arkitektfirmaet JUUL|FROST på baggrund af input fra og workshops med studerende og ansatte på AAU CPH. Find inspirationskataloget her.

Finansieringen af de ovenstående udendørs initiativer tænkes gennemført i samarbejde med PFA som bygningsejere og en eller flere fonde. Dertil er vi også i dialog med Københavns Kommune omkring planerne, og de er positivt stemt.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er også et fokusområde, og vi har i samarbejde med MT Højgaard/PFA og Københavns Kommune igangsat et projekt om at sikre A. C. Meyers Vænge bedre for især de bløde trafikanter og bl.a. fjerne bilparkeringen langs vejen til fordel for bedre cykelstier. Desuden er Københavns Kommune i gang med at trafiksikre krydset i Sydhavnsgade, så cykelstien bliver forbundet med den grønne kile lidt nord for campus, som er en grøn og trafiksikret cykelrute.

Arkitektfirmaet JUUL|FROST har, sammen med studerende og ansatte, udarbejdet et inspirationskatalog med forslag til udvikling af udendørsarealerne på campus. Tre af forslagene ses ovenfor.