København

Affald

Affaldssortering

AAU CPH er godt i gang med udviklingen af affaldssorteringen på campus. Som det er nu, bliver affald fra værksteder m.m. sorteret i træ-, metal-, og plastaffald, lige som kantinen arbejder med at sortere deres affald. Der arbejdes nu i samarbejde med Campus Service Aalborg på at få sat indsamlingen af papiraffald fra kontorerne i system på en måde, der passer til kommunens krav og til organiseringen i hverdagen for ansatte og studerende.