København

Energi

Solfilm

 • +

  Hvad er det?

  Du har måske ikke bemærket det, men vi har sat solfilm op på mange af vinduerne på campus. Solfilmen er næsten usynlig, men den gør en markant forskel for både vores energiforbrug og indeklima, idet filmen er designet til at holde på varmen om vinteren og holde temperaturen nede om sommeren.

 • +

  Hvorfor er det en god ide?

  Solfilmen giver en bedre isolering, og vi kan derfor spare på energien og vores CO2-udledning. Ikke blot kan vi reducere vores energiforbrug, men vi forlænger også levetiden for de eksisterende vinduer i stedet for at kassere dem, vi lukker det naturlige lys ind, og gradvist er det sammen med en række andre tiltag, vi arbejder på, også med til at give et bedre indeklima.

 • +

  Hvor langt er vi nået?

  I første omgang er solfilmen blevet sat op de steder, hvor der har været flest henvendelser om høje temperaturer indendørs i sommermånederne.

   

LED-pærer

 • +

  Hvorfor er det en god ide?

  Energiforbruget til belysning på 46.000 m2 er omfattende. I 2016 lød startskuddet for arbejdet med at indføre LED-belysning på campus. Campus blev screenet med henblik på at finde de bedste steder at sætte ind for at mindske energiforbruget. Konklusionen var, at belysning er det mest effektive sted at spare på energien.

  Der er løbende blevet udskiftet til LED-belysning på fællesområder. Det giver mulighed for at lade mængden af dagslys styre, hvornår lyset tænder og slukker, og dagslysstyringen kan give en besparelse på strømforbruget på op til 75%. Der er også installeret bevægelsessensorer mange steder, så lyset automatisk slukker, hvis ikke der er nogle, der bruger lokalet.

  LED-lyskilderne holder desuden længere, før de skal skiftes ud, end traditionelæle lyspærer. Forventningen er, at LED-lamperne er vedligeholdelsesfrie i fem år. Belysningen er begrænset i døgnets ydertimer, så kun hver anden lampe er tændt. For at øge holdbarheden af lamperne skifter det dagligt mellem, hvilke lamper der er tændt.

 • +

  Hvor meget energi sparer vi?

  Auditoriet var det dyreste projekt at gennemføre, men energibesparelsen og den økonomiske gevinst var så stor, at udgiften var tjent hjem på 1 ½ år.

 • +

  Hvor langt er vi nået?

  Arbejdet med at udskifte elpærer til LED-belysning begyndte i kantinen og auditoriet, globegangen samt Studentertorvet, Birketorvet, diverse studieområder, fællesområder og broen.

 • +

  Et minimum af lys på campus

  LED-belysningen på campus er programmeret, så det går i dvale fra kl. 22 og slukker fra kl. 24-05. Det handler om at finde en balance, så vi sparer mest muligt på strømmen, samtidigt med at campus er imødekommende at færdes i, også når ansatte og studerende bruger det i ydertimerne af døgnet.

Trappen ved hovedindgangen bygning A

 • +

  Hvad går projektet ud på?

  Vandfaldet langs trappen ved hovedindgangen er blevet slukket og blev i starten af december 2019 omdannet til en grøn beplantning i stil med den type beplantning, der er på grønne tage. Der kom også et antal blomsterkummer og mindre træer.

   

 • +

  Hvorfor er det en god ide?

  Lukningen af vandfaldet sparer på både energi- og vandforbruget. Det gælder både forbruget ved vandfaldets daglige drift samt forbruget ved vedligehold og rengøring med højtryksrenser. Og som bonus har AAU CPH i stedet fået et grønt indslag ved hovedindgangen.

   

 • +

  Hvor langt er vi kommet?

  Arbejdet blev udført i starten af december 2019.

  Den nye beplantning ved hovedindgangen

  Den grønne beplantning i blomst, juni 2020

  Blomstrende beplantning ved hovedtrappen på AAU CPH

  Billede af vandfaldet ved trappen som det så ud tidligere:

  Vandfaldet ved trappen som det så ud tidligere

Solceller eller beplantning på tagene

 • +

  Dialog med bygningsejer om solceller eller grøn beplantning på tagene

  Flere har spurgt til muligheden for at bruge AAU CPH's flade tage til solceller eller grøn beplantning for at reducere energiforbruget og skabe mere grønt i området.

  AAU CPH er i dialog med bygningsejeren (PFA) om muligheden for at udnytte tagene til energiforbedringer og grøn beplantning. Aktuelt er vurderingen, at det først kan lade sig gøre, når tagene står for at skulle udskiftes.