København

Overvågning og vagt

VIDEOOVERVÅGNING PÅ CAMPUS

På AAU CPH er der etableret videoovervågning ved alle indgangspartier og inden for primært i bygning A i  fællesområderne omkring rotunden, informationsskranken og kælderområderne. Optagelserne gemmes i 30 dage jf. Datatilsynets retningslinjer, hvorefter de automatisk bliver slettet.

Videoovervågningen er etableret som en kontrolforanstaltning, der har til formål at forebygge indbrud, tyveri og hærværk og andre uønskede hændelser og aktiviteter på campus. Overvågningen sikrer dokumentation ved eventuelle hændelser.  
 

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til videoovervågningen på campus, er du velkommen til at kontakte Campus Service CPH på mail campusserviceCPH@cph.aau.dk

 

Vagt på campus

Alle dage mellem kl. 16 - 08 er der vagt på campus. Vagten varetages af vagtselskabet G4S, som runderer på campus, fører tilsyn af bygninger og sikrer ro og orden.

 

Husk AAU-card

Er du på campus uden for almindelig åbningstid (mellem kl 16 - 08), kan vagten bede om at få forevist AAU Card. Kan du ikke forevise dette, kan du riskere at blive bortvist fra campus. Vagten kan også bortvise alle, som overnatter på campus.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende vores vagtservice, kan de rettes til Campus Service CPH på: campusserviceCPH@cph.aau.dk