AAU logo

København

Nyheder

Anbefaling i forbindelse med coronavirus

AAU følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende coronavirus. Derfor skal medarbejdere og studerende, der rejser eller netop er kommet hjem fra rejser i de særligt ramte områder, kontakte deres nærmeste leder/studieleder for at lave aftale om hjemmearbejde.

Påbuddet om hjemmearbejde gælder i særdeleshed medarbejdere og studerende, som har specifikke opgaver med borgerkontakt inden for ældre- og sundhedssektoren, hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med coronavirus.

AAU opfordrer medarbejdere og studerende til at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forhold til kommende udlandsrejser. Ministeriet fraråder i øjeblikket alle unødvendige rejser til Kina, Norditalien og visse områder af Sydkorea, men vejledningerne opdateres løbende. Medarbejdere bør rådføre sig med nærmeste leder om, hvorvidt en udlandsrejse er nødvendig. Yderligere information om, hvordan medarbejdere og studerende skal forholde sig til udlandsrejser i risikoområder følger på nedennævnte hjemmeside.

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende listen over særlige risikoområder, som kan ses her.

En eventuel periode med hjemmearbejde af hensyn til smitterisiko, som er aftalt med nærmeste leder eller studieleder, påvirker ikke udbetaling af løn eller SU. Hvis en studerende har eksamen under hjemmeperioden, vil studienævnet foranstalte en ekstraordinær eksamen for den pågældende.

AAU har oprettet en hjemmeside, https://www.aau.dk/coronavirus, som løbende vil blive opdateret med oplysninger om, hvordan medarbejdere og studerende skal forholde sig til coronavirussen. Spørgsmål, som hjemmesiden ikke giver svar på, kan rettes til mailadressen coronavirus@aau.dk.