København

Nyheder

Delvis genåbning af AAU CPH fra 18. maj

Aalborg Universitet kan fra den 18. maj i mindre grad øge den delvise genåbning af universitetet for undervisning og eksamener, hvor der er stort behov for fysisk fremmøde. Det blev resultatet for de danske universiteter af den politiske aftale, der blev indgået torsdag aften (7. maj) om anden fase af en kontrolleret genåbning af Danmark.

De nærmere detaljer, konkrete retningslinjer mv. for den delvise genåbning er endnu ikke på plads. Det kommer på plads i den kommende uge, hvor universiteterne i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet vil afklare og fastlægge det præcise antal personer og hvilke områder, der vil have behov for at få adgang. Når dette er på plads, vil der komme yderligere information om undervisning, eksamen og forskningsprojekter.

Anden fase af åbningen skal som hidtil ske på en kontrolleret måde i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer!

Derudover fremgår det af den politiske aftale for genåbningen af Danmark, at følgende initiativer med konsekvenser for universiteterne kan komme på tale i en fase 3 med virkning fra 8. juni. :

  • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse
  • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser

Fra august er det planen, at der kommer en fuld åbning af alle uddannelser. Ovenstående åbninger afhænger dog af, at epidemien holdes på et kontrolleret niveau.