AAU logo

København

Nyheder

Etablering af grøn beplantning langs hovedtrappen i uge 50

Mandag og tirsdag i uge 50 skifter forløbet langs hovedtrappen ved bygning A udseende, når der bliver plantet grønt.

Mens arbejdet med de grønne beplantninger står på, vil der være delvist afspærret ved hovedtrappen.