København

Nyheder

Fitnessmedlemskab under coronakrisen

Som et resultat af corona-krisen har alle fitnesscentre i Danmark været lukket siden midten af marts. Det gælder selvfølgelig også fitnesscenteret, der drives af Health Group i AAU CPH’s lokaler på campus.

I forbindelse med nedlukningen har flere af jer kontaktet os for at høre, hvordan I kunne få refunderet medlemsbetalingen for den periode, I ikke har kunnet bruge jeres medlemskab. En del af jer har tilsyneladende også haft svært ved at få kontakt til Health Group, andre har fået uklare svar osv.

Det har vi påpeget over for Health Group som værende problematisk og uacceptabelt. Vi har en klar forventning om, at man som medlem af Fitnessklubben – helt i tråd med udtalelserne fra Forbrugerrådet om samme problematik i de store fitnesskæder landet over –  kan sætte sit medlemskab på hold eller få tilbagebetalt det beløb for den periode, man ikke har kunne anvende sit abonnement. Man kan naturligvis også forsætte sit abonnement uændret, hvis man måtte ønske dette.

Medlemsaftalen mellem Health Group og de enkelte medlemmer er imidlertid en privatretlig aftale med et privat firma, som AAU ikke er en del af. Vi har en samarbejdsaftale med Health Group om, at de opererer i særlige lokaler på campus for medlemmer, som enten er ansatte eller studerende på AAU CPH. AAU CPH er dog ikke involveret i betalingen for fitness-medlemskabet og kan derfor f.eks. ikke påtage sig at betale et privat firmas regning i form af tilbagebetaling af medlemsudgift, som nogen af jer har spurgt til. Der er tale om et privatretligt forhold mellem medlemmerne og Health Group, og krav om tilbagebetaling af medlemsafgift skal derfor rettes direkte til dem.

Vi vil naturligvis evaluere vores samarbejde med Health Group, som ellers har fungeret upåklageligt hidtil, i lyset af dette forløb og den igangværende håndtering af det.

Med venlig hilsen

Martin Vive Ivø, campuschef på AAU CPH