København

Nyheder

Genåbning af campus for ansatte

Ansatte på AAU CPH kan nu også begynde at møde fysisk på arbejde igen, hvis det sker sundhedsmæssigt forsvarligt og efter besked fra deres nærmeste leder. Det er konsekvensen, efter at regeringen tirsdag meddelte, at alle offentligt ansatte i Østdanmark kan vende tilbage på arbejde fra mandag den 15. juni.

Tilbagevenden skal dog ske kontrolleret og under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold af hensyn til den fortsatte smitterisiko. Da arbejdsforhold og arbejdsopgaver varierer betragteligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, står institut- og afdelingsledere hver især for at planlægge, hvordan tilbagevenden for deres medarbejdere kan ske på en tryg og forsvarlig måde. Dette betyder, at alle ikke nødvendigvis får adgang til universitetet i samme tempo eller omfang.

Medarbejdere, som ikke er blevet meddelt adgang under tidligere faser af genåbningen, skal derfor IKKE MØDE OP på universitetet, før de har fået specifik besked fra deres nærmeste leder.

De nærmere retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser kan læses her

 

For studerende gælder de samme regler som hidtil:

Det betyder, at AAU nu fysisk afholder mundtlig eksamen for kandidatspecialer, bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter. Såfremt en studerende IKKE ønsker fysisk eksamen, kontaktes studiesekretæren hurtigst muligt. Studienævnet fastsætter en frist for, hvornår de studerende senest skal give studiesekretæren besked, hvis de ønsker at deltage i prøven digitalt.

Pårørende har ikke adgang til universitetet i forbindelse med fejring af eksamen.

Studienævnene beslutter, i hvilket omfang øvrige mundtlige eksamener skal afvikles digitalt eller fysisk under hensyntagen til faglige og fysiske forhold. Studerende får direkte besked fra deres studie.

Ud over fremmøde til mundtlige eksamener som beskrevet ovenfor, er universitetet fortsat lukket for studerende, medmindre de er blevet meddelt adgang under en af genåbningens tidligere faser.

Al undervisning i resten af forårssemesteret foregår også stadig digitalt, bortset fra undervisningsaktiviteter, hvor der er stort behov for fysisk tilstedeværelse, og hvor der derfor tidligere er meddelt adgang til universitetet.