AAU logo

København

Nyheder

Indeklimaprojektet går videre med ny fase i bygning A

Indeklimaprojektet i bygning A kører efter planen og er nu klar til næste etape, hvor der skal arbejdes i en anden del af bygning A. Her er arbejdet efter planen i gang på de forskellige etager i perioden 2. december til 25. februar.

Oversigt over bygning AMedarbejderne i hvert enkelt delområde får direkte besked, når håndværkerne skal arbejde i deres område.

I den periode håndværkerne arbejder i et givet område, skal de have adgang til alle rum i hele afdelingen. Da det meste af ventilationsudstyret er opsat under loftet, kan arbejdet ikke kan undgå at medføre gener for medarbejderne i de pågældende områder, kontorer mv. Blandt andet kan temperaturen være lidt ustabil i en periode.

Ud over arbejder på kontorer vil der sideløbende blive arbejdet i installationsskakte og teknikrum. Bemærk døre ind til område i varslet periode periodevis i dagtimer kan stå åbne pga installationsarbejde mm.

Nogle steder vil arbejdet være hurtigt klaret, mens der andre steder vil være behov for at vende tilbage flere gange for at foretage de nødvendige justeringer og udskiftninger af udstyr. Håndværkerne vil naturligvis bestræbe sig på at genere mindst muligt, mens arbejdet står på.