København

Nyheder

Midlertidig adgang til universitetet

I næste uge bliver det muligt at hente personlige ejendele og arbejdsredskaber i AAU’s bygninger.

Det vil være muligt at komme ind med AAU-card og pinkode på disse tidspunkter:

  • Mandag den 27. april kl. 8.00 – 15.30
  • Onsdag den 29. april kl. 8.00 – 15.30
  • Fredag den 1. maj kl. 8.00 – 15.00

VIGTIGT: Adgang til bygningerne i disse tidsrum er KUN for at hente personlige ejendele eller arbejdsredskaber.

Vær hensynsfulde: Spred afhentning ud over dagene, så alle ikke afhenter mandag.

 

Særligt for ansatte

Du skal aftale med din nærmeste leder, hvilke arbejdsredskaber og andet af universitetets ejendom du tager med hjem.

Når du kommer for at hente disse ting, skal du ved samme lejlighed sørge for at rydde op på dit skrivebord, således at rengøringen kan gøre grundigt rent og desinficere din arbejdsplads.

Praktiske forhold

Alle bygninger er på nuværende tidspunkt grundigt rengjorte, og alle berøringsflader er desinficeret. Alle udvendige kortlæsere og håndtag samt andre kontaktpunkter vil blive rengjort og desinficeret tidligt om morgenen og flere gange om dagen i de tre åbningsdage.

For at mindske risikoen for smitte opfordrer vi til, at alle, der kommer ind i en universitetsbygning, begynder med at gå til det nærmeste toilet og vaske hænder, inden de går videre til deres kontor eller grupperum. Vi opfordrer ligeledes til, at I vasker hænder, inden I forlader bygningen og – som en ekstra forsikring – til at tage håndsprit med til eget brug.

Når I opholder jer i bygningen, skal I være opmærksomme på ikke at udløse en alarm ved at lade døre stå åbne i længere tid eller åbne vinduer, da bygningen stadig er sikret.

I alle bygninger vil medarbejdere fra Campus Service rundere løbende i løbet af dagene. Der vil også hele tiden være mindst en ansat fra instituttet til stede i hver bygning for at sikre, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves.

De retningslinjer er:

  • Hold god afstand og god håndhygiejne. Host eller nys i ærmet.
  • Undgå at komme i bygningerne, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom. Har du været syg, skal du have været symptomfri i mindst to døgn.
  • Undgå at være for mange personer i samme rum i længere tid.
  • Maksimalt en person ad gangen i elevatorer.
  • Ingen ophold i kantineområder, spiseområder eller kaffestuer.

 

Læs evt. mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/corona

Vi håber, at muligheden for at hente arbejdsredskaber og andre nødvendige genstande kan gøre de kommende uger lettere for de af jer, som har savnet disse ting.