København

AC-klub for VIP

AC-klub for VIP på campus København

AC-klubben er for alle medlemmer af en AC-fagforening med VIP-ansættelse på campus i København. Det vil især sige medlemmer af DJØF, DM, IDA eller JA. Dog er medarbejdere på SBI i et eget fagligt system.

Klubbens mål er at:

  • Styrke medarbejdernes fællesskab, interesser og handlekraft
  • Holde fokus på trivsel, faglighed og kvalitet i arbejdet
  • Dele viden og information på tværs af institutter og fagforeninger
  • Få lokale faglige problemstillinger adresseret og formidlet til nuværende tillidsrepræsentanter i Aalborg
  • På sigt få en lokal forankret tillidsrepræsentant og blive repræsenteret i råd og udvalg
  • Baggrundsgruppe og støtte for medarbejderrepræsentanter i SU m.m.

Klubbens åbne arrangementer vil løbende blive annonceret som nyheder på intranettet. 

Klubben blev etableret ved en stiftende generalforsamling i maj 2016.

Referater af generalforsamlingerne

Klubbestyrelse

Klubbestyrelsen udgøres af: