København

Campusråd

Om Campusrådet

Campusrådet er et rådgivende og koordinerende organ, der har til opgave at rådgive direktionen, linjeledelsen og campuschefen om tværgående tiltag på AAU CPH.

Campusrådet på AAU CPH bidrager til, at AAU's forskningsmæssige, uddannelsesrelaterede, erhvervsrettede og interne aktiviteter i København hviler på en koordineret indsats. Rådet arbejder med at udvikle AAU CPH som AAU's strategiske og synlige platform i Hovedstadsområdet og er med til at sikre, at der skabes synergi mellem fagområderne  på campus.
 

Se kommissorium for campusrådet her.

Læs Beretning 2019 AAU CPH her.
 

spørgsmål

Har du spørgsmål eller emner, som du ønsker, at Campusrådet skal tage op, er du velkommen til at kontakte sekretær for Campusrådet, Simon Holmen Reventlow Clemmensen: src@adm.aau.dk

Medlemmer af Campusrådet

  • Thorkild Ærø, prodekan (ENG, formand)
  • Martin Vive Ivø, campuschef (næstformand)
  • Thomas Ploug, viceinstitutleder (HUM)
  • Morten Elle, viceinstitutleder (TECH)
  • Dorte Caswell, afdelingsleder (SAMF)
  • Tine Jess, professor (SUND)
  • Lene Tølbøll, viceinstitutleder for Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og formand for studiemiljøgruppen
  • Henrik Brohus, uddannelsesleder for TECH, ENG og SUND (1. studieår)