København

Campus Service CPH

Det laver Campus Service CPH

Campus Service CPH varetager opgaver af drifts- og servicemæssig karakter på AAU CPH, herunder at sikre optimale fysiske rammer udvendigt som indvendigt, for afvikling af universitetets undervisnings-, forsknings- og serviceaktiviteter.

  • Drift og service af bygninger
  • Facility Support
  • Ombygninger
  • Adgangskort
  • Posthåndtering
  • Konferencer og møder
  • Koordinering af lokalebooking, undervisnings- og eksamensplanlægning
  • Bemanding af informationen
  • Ansvarlig for kantinedrift og merchandise
  • Interne campusarrangement - herunder studiestart, personalefester, medarbejdermøder m.m.

Kontakt Campus Service CPH ved fejl og mangler i bygningerne, ved at benytte Building Support eller på mail: campusserviceCPH@cph.aau.dk
 

Find mere information om Campus Service her

Kontakt Konference og informationsdisken på: CID@cph.aau.dk
Find mere information om Møder og konferencer og Informationsdisken her

AKUT TELEFON

Ved akutte skader på bygning og installationer (fx ved akut vandskade, kølenedbrud el.lign.) skal du, både inden for og uden for normal arbejdstid, ringe til Campus Service CPH på: 9940 3600

Områdeleder

Øvrige medarbejdere