København

Studieservice CPH

Studieservice CPH tilbyder

Studieservice CPH hjælper alle studerende (både danske og internationale) igennem hele deres studietid fra før ansøgningstidspunkt til efter endt studietid på AAU. Studieservice CPH dækker tre overordnede serviceområder; studievejledning, karrierevejledning og vejledning af internationale studerende i forhold til kollegieboliger samt bosættelse i København.

Samtidig fungerer medarbejderne i Studieservice CPH som sparringspartnere for de faglige miljøer f.eks. i forbindelse med optimering og forbedring af studiemiljøet på AAU CPH, employability o.l.

Studievejledning

 • Ansøgning og optagelse
 • Merit, orlov, barsel, udmeldelse, genindskrivning, studieskift, sygemelding, dispensationer m.m.
 • Valg undervejs i uddannelsen
 • Motivation, studietvivl, ensomhed, stress, eksamensangst m.m.
 • Studie- og eksamensteknikker og akademisk praksis
 • Studieformen, PBL og samarbejde i projektgruppen
 • Uddanner og kvalitetssikrer de decentrale studievejledere på AAU CPH

Giver oplæg og afholder workshops om ovenstående emner i samarbejde med interesserede studier.

Karrierevejledning

 • Strategiske karrierevalg undervejs i uddannelsen, såsom praktik, studiejob, specialiseringer, udveksling, projektsamarbejde og valg af kandidatuddannelse.
 • Vejledning i forhold til ansøgning og CV i forbindelse med projekt i samarbejde med organisation eller virksomhed, studiejob og jobsøgning.
 • Strategi og sparring i forbindelse med at finde et praktiksamarbejde, studierelevant studiejob og/eller dimmitendjob.
 • Kompetenceafklaring med fokus på, hvordan den individuelle akademiske profil kan oversættes til erhvervsliv/ arbejdsmarkedets termer.
 • Introduktion til arbejdsmarkedet og brancher samt skabelse af kontakt.
 • Overblik over akademiske A-kasser og fagforeninger.

Ovenstående emner bliver tilbudt gennem individuel vejledning og gennem kollektive aktiviteter, såsom kurser og workshops. 
 

vejledning for nye INTERNATIONALE STUDERENDE

 • Internationale studerende kan få tips og vejledning omkring søgning af bolig
 • Vi tilbyder i begrænset omfang mulighed for korttidsleje af kollegieværelse gennem universitetet. Boligerne kan kun søges af internationale studerende.
 • Vejledning i forhold til registrering og CPR hos danske myndigheder.
 • Vejledning i forhold til generelle spørgsmål om bosættelse i Danmark - sprog, transport, banker, foreninger, dansk kultur, ny i Danmark m.m.

KONTAKT STUDIESERVICE CPH

Studievejledning: studievejledning@cph.aau.dk

Karrierevejledning: karriere@cph.aau.dk

Boligvejledning for internationale studerende: accommodation@cph.aau.dk

Vejledning for nye internationale studerende: international@cph.aau.dk