København

Lokal ledelse

Campuschef AAU CPH

Campuschefen er ansvarlig for at sikre en overordnet koordinering og drift af AAU CPH under hensynstagen til fakulteternes og institutternes ansvarsområder og økonomiske dispositionsret. Campuschefen er næstformand i campusrådet og repræsenterer AAU og AAU CPH i forskellige relevante regionale fora og andre eksterne sammenhænge. Dertil har campuschefen det samlede daglige ansvar for Fælles Service CPH - herunder budget, økonomi og personale.

Ledelsesrepræsentanter for institutter på AAU CPH

Alle institutter med tilstedeværelse på AAU CPH har en lokal ledelsesrepræsentant (enten alene eller i fællesskab med et eller flere beslægtede institutter). Den lokale ledelsesrepræsentant har den daglige ledelsesret for instituttets/institutternes medarbejdere, men refererer fortsat til den/de relevante institutledere i Aalborg. 

Find alle ledelsesrepræsentanterne nedenfor.

Institut for Arkitektur

Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD)

Institut for datalogi

Lokal leder ukendt

Institut for Elektroniske Systemer

Institut for Kommunikation og Psykologi

Institut for Kultur og Læring

Institut for Planlægning

Institut for Politik og Samfund

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Institut for Økonomi og Ledelse

Klinisk Institut

Uddannelsesleder på første studieår ved TECH og ENGINEERING