København

Services og faciliteter

Lokaler og lokalebooking

Lokaler og lokalebooking

Møder og konferencer

Møder og konferencer

Værksteder og laboratorier

Værksteder og laboratorier

Kantine og forplejning

Kantine og forplejning

Kommunikation

Kommunikation

Kontakt

IT-support: support@its.aau.dk eller tlf. 9940 2023

Kommunikation: kommunikation@cph.aau.dk

Campus Service: campusserviceCPH@cph.aau.dk

Konference og informationsdisk: 
CID@cph.aau.dk eller tlf. 9940 3770