København

Bolig

BOLIG TIL INTERNATIONALE ANSATTE & GÆSTEFORSKERE

Der ydes ingen boliggaranti i forbindelse med ansættelse ved AAU CPH. AAU ejer ikke midlertidige eller permanente boliger til internationale ansatte på campus i København. AAU har desuden ikke mulighed for at indgå en lejekontrakt med en udlejer på vegne af en international ansat ved universitetet. Det er den kommende ansatte selv og evt. dennes afdeling, der er ansvarlig for at finde en bolig.

Kontakt venligst AAU’s International Staff Unit, som vejleder internationale ansatte om bosættelse i Denmark: www.isu.aau.dk

 

kollegieværelser ADMINISTRERET AF AAU CPH

AAU CPH har kun adgang til nogle få kollegieværelser på et kollegie i Albertslund. Kommende internationale ph.d.-studerende under 35 år kan blive skrevet op på ventelisten. Læs mere om kollegieværelserne på International Accommodation Office's  hjemmeside: www.en.aau.dk/education/international-accomodation-office

 

KORTERE INDKVARTERING

AAU har samarbejdsaftaler med hoteller i København. Gæsteundervisere o.l. bedes rette henvendelse til den afdeling, som de er tilknyttet for at forespørge om muligheden for at opnå rabat igennem universitetet på hotelovernatning. Alle AAU ansatte har adgang til disse oplysninger på Økonomiafdelingens intranet: www.intranet.okonomi.aau.dk/indkoebsaftaler/hotel-rejser-konferencer

 

LÆNGEREVARENDE INDKVARTERING

International Accommodation Office på AAU CPH får løbende henvendelser og forespørgsler på lejeboliger af permanent eller længerevarende karakter til kommende internationale medarbejdere. Grundet manglende ressourcer kan vi ikke bistå med fremsøgning af specifikke boliger til individuelle medarbejdere.

International Accommodation Office hjælper dog gerne alle AAU’s boligsøgende med boligsøgningstips, relevante ventelisteopskrivninger og boliglinks. Kontakt: accommodation@cph.aau.dk

 

UDLEJNING

Ønsker du at udleje din bolig eller et værelse til en AAU studerende eller ansat, er du meget velkommen til at kontakte International Accommodation Office på AAU CPH: accommodation@cph.aau.dk