København

Campus Service

campus service

Campus Service CPH kan hjælpe dig med:

 • Aktivering af studie- og medarbejderkort (for særlig information om adgangskort og regler for dette på AAU, klik her)
 • Fotografering i forbindelse med nye medarbejderkort
 • Udlevering af gæstekort og regler for adgangsforhold i almindelighed
 • Tilsyn med bygninger og udearealer, herunder gruppe- og seminarrum
 • Udbringning af papir til kopi-/multimaskiner
 • Udskiftning af toner på kopi-/multimaskiner (ikke printere)
 • Møblering af rum i forbindelse med undervisning
 • Vedligeholdelse og påfyldning af kaffemaskiner
 • Administration af parkeringstilladelser
 • Udskiftning af belysningskilder
 • Posthåndtering, sortering, frankering og afsendelse af breve og pakker
 • Håndtering af rengøring

 

Kontakt

Mail: campusserviceCPH@cph.aau.dk 

Skal du indberette fejl og mangler i bygningerne, skal du benytte systemet Building Support eller AAU Building Support appen.

Hvad er Building Support?

Lokal servicedisk: Find Facility Support Service (tidligere Betjentservice) i bygning A (ACM15) i stuen (den blå dør til højre for informationen). Der er åbent mandag-torsdag kl. 8.00-15.30 samt fredag kl. 8.00-15.00.

Find medarbejdere i Campus Service under Fælles Service CPH.

Nødtelefon: Ved akutte skader på bygning og installationer (fx ved akut vandskade, kølenedbrud el.lign.) skal du, både inden for og uden for normal arbejdstid, ringe til Campus Service CPH på: 9940 3600