København

Lokaler og lokalebooking

Lokaler på AAU CPH kan bookes af AAU-ansatte via kalendersystemet i Outlook eller Webbook.

Studerende skal booke lokaler og seminarrum gennem deres studiesekretær. 

Som udgangspunkt kan lokalerne på AAU CPH opdeles i følgende lokaletyper:

 • Mødelokaler og videokonferencemødelokaler
 • Seminarrum
 • Kantiner

Bemærk at booking af lokaler til arrangementer og konferencer med mere end 50 deltagere altid skal bookes gennem Campus Service CPH ved at sende en mail til CID@cph.aau.dk

 

Mødelokaler og videokonferencemødelokaler

Du booker mødelokaler og videokonferencemødelokaler gennem Outlook.


Sådan gør du:

 • Når du har fundet et passende mødelokale, skal du booke det via Outlook. Det er ikke muligt at booke hele dagen. Der skal vælges et tidsrum. 

Skal du bruge videokonferenceudstyr? Så kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med at bruge videoudstyr her.

Se desuden de særlige regler ved brug af lokale 4.06, “Pejsestuen”, i bygning B, 4 sal. Kontakt: CID@cph.aau.dk for yderligere oplysninger.


Pris

Det er gratis for AAU-ansatte at bruge mødelokalerne på AAU CPH til undervisnings- og forskningsformål. Dog skal der påregnes udgifter til vagt, hvis mødelokalerne bruges til arrangementer med over 50 deltagere, hvor der er eksterne deltagere til stede, og som afholdes efter kl. 17 på hverdage eller lørdag/søndag (hele dagen). Der kan desuden være udgifter forbundet med ekstra serviceydelser, såsom it-support, opstilling af borde og ekstra rengøring. 

Seminarrum

For at booke et seminarrum skal du logge på Webbook. Vær opmærksom på, at der i mange tilfælde skal betales leje i forbindelse med booking af seminarrum.

Sådan gør du

 • Klik her for at komme til Webbook 
 • Brug det foreskrevne brugernavn og password og klik på ”Login”
 • Klik på “Dagsoversigt” eller “Ugeoversigt” for at få overblik over lokalernes størrelse, lokation, og om de er ledige
 • Når du har fundet et ledigt lokale, som du vil booke, skal du klikke på ”opret e-mailforespørgsel” og udfylde formularen
 • Lokalet er først booket, når du har fået en bekræftelse fra Campus Service


Pris

Seminarrummene er fælles for alle, og der betales leje for de slots, der bookes i Webbook. Lejen betales fakultets- og områdevis.

Der skal påregnes udgifter til vagt, hvis seminarrummene bruges til arrangementer med over 50 deltagere, hvor der er eksterne deltagere til stede, og som afholdes efter kl. 17 på hverdage eller lørdag/søndag (hele dagen). Der kan desuden være udgifter forbundet med ekstra serviceydelser, såsom IT-support, opstilling af borde og ekstra rengøring. 

Kantiner

Du har mulighed for at låne AAU CPH’s  kantineområder til særlige lejligheder (fx Åbent Hus, store konferencer og møder el.lign.):

 • Kantinen, bygning A (A.C. Meyers Vænge 15) (400 personer)
 • Kantinen, bygning B (Frederikskaj 12) (200 personer)
   

Sådan gør du

Du booker kantineområderne gennem Campus Service CPH ved at udfylde skemaet øverst på denne side.
 

Pris

Det er gratis for AAU-ansatte at bruge kantinerne på AAU CPH til undervisnings- og forskningsformål. Dog skal der påregnes udgifter til vagt, hvis kantinerne bruges til arrangementer med over 50 deltagere, hvor der er eksterne deltagere til stede, og som afholdes efter kl. 17 på hverdage eller lørdag/søndag (hele dagen). Der kan desuden være udgifter forbundet med ekstra serviceydelser, såsom IT-support, opstilling af borde og ekstra rengøring.