AAU logo

København

AAU fastholder rekordsøgningsantal

AAU fastholder rekordsøgningsantal

Andelen af 1. prioritetsansøgere er steget, og kvinderne har overhalet mændene på flere af de tekniske uddannelser på Aalborg Universitet.

Lagt online: 06.07.2018

Andelen af 1. prioritetsansøgere til Aalborg Universitet vokser i 2018. Ud af 16.222 ansøgere har 5.453 valgt AAU som deres 1. prioritet, hvilket svarer til 33,6 % af det samlede antal ansøgere. I 2017 var tallet 33,5 %.

AAU skiller sig også ud i forhold til den landsdækkende udvikling i ansøgninger til universiteterne. Mens der på landsplan ses et fald på 2 %, så har tilbagegangen på AAU kun været på 1,1 %, svarende til 176 ansøgninger.

- Når det generelle billede er en nedgang på 2 % på landsplan, er vi meget tilfredse med det niveau, vi opnår i år. Det viser os, at de uddannelser, vi udbyder på AAU, er attraktive og relevante, siger AAU’s prorektor, Inger Askehave.

Flere kvinder på de tekniske uddannelser 

Den samlede kønsmæssige fordeling af ansøgerne til universitetet er 48,2 % mænd og 51,8 % kvinder. Det betyder, at 1,6 % flere kvinder end mænd har valgt at søge ind på AAU. AAU’s indsats for at rekruttere flere kvinder til især de tekniske uddannelser er lykkedes over al forventning. Fordelt på campusser ser den procentvise andel af kvindelige ansøgninger på de tekniske uddannelser således ud:

Campus Aalborg: 2016: 23,7 % 2017: 22,4 % 2018: 26,7 % (+ 4,3 %)

Campus København: 2016: 33 % 2017: 31,3 % 2018: 38,6 % (+ 7,3 %)

Stigningen betyder, at på flere af de tekniske uddannelser udgør kvinder nu et flertal af ansøgerne, eksempelvis på Produktions- og Designpsykologi, hvor ansøgninger fra kvinder i år er 54,5%, og på By, Energi- og Miljøplanlægning, hvor ansøgninger fra kvinder er 55,1% i Aalborg og 61,7% i København.

Tendensen med en stigende andel af ansøgninger fra kvinder er den samme på flere af de tekniske uddannelser, eksempelvis er:

Informationsteknologi gået fra 12,9 i 2017 til 21,8 % ansøgninger fra kvinder i 2018.

Informatik fra 17,6 til 26,9 %

Software fra 8,5 til 9,2 %

Landinspektør fra 37,5 til 47,2 %

Datalogi fra 8 til 10 %

Medialogi i København fra 21,6 til 28,6 %

Medialogi i Aalborg fra 20,2 til 24,9 %

Stort potentiale i AAU’s tekniske uddannelser

- Historisk set har vi haft udfordringer med at tiltrække kvinder til vores tekniske uddannelser. Kvinderne er ved at få øjnene op for det kæmpe potentiale, der ligger inden for det uddannelsesområde. Gennem vores uddannelsesmodel Problem- og Projektbaseret Læring indgår alle studerende i grupper og samarbejder i mange tilfælde med erhvervslivet om virkelighedsnære udfordringer. Vores erfaring er, at den model tiltaler både mænd og kvinder, fortæller AAU’s prorektor, Inger Askehave.

Ansøgere til de videregående uddannelser får besked om, hvorvidt de er optaget, natten mellem den 27. juli og 28. juli. Ansøgere, der får afslag, har mulighed for at søge en ny uddannelse i anden ansøgningsrunde i august.

Yderligere information

Prorektor Inger Askehave, tlf. 2787 9829, e-mail prorektor@aau.dk.