AAU logo

København

BOLIG+ viser vejen for fremtidens energineutrale etageboliger

Målinger af energiforbruget i byggebranchens visionære byggeri BOLIG+ viser, at det er muligt at opføre etageboliger, der producerer lige så meget energi, som bygning og beboere forbruger.

Lagt online: 12.03.2019

Bygning med solceller på tag og facader

Solceller på tag og facader producerer elektricitet til bygningens installationer og beboernes elektriske apparater. Opvarmningen sker med fjernvarme. (Foto: Søren Østergaard Jensen, Teknologisk Institut).

 

Det kan lade sig gøre at opføre et etageboligbyggeri, som er helt energineutralt og har et godt indeklima, og det vel at mærke på normale markedsvilkår. Sådan lyder den korte konklusion i en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved AAU CPH. Rapporten samler op på, hvordan det i praksis er gået med energiforbrug og indeklima i det visionære byggeri BOLIG+, som er udviklet i et samarbejde mellem en række parter i byggesektoren og opført af Realdania By & Byg i Søborg tæt på København.

- Fremtidens boligbyggerier skal både have et meget lavt varmeforbrug og kunne producere strøm til beboernes elektriske apparater. Målingerne på BOLIG+ viser, at det allerede i dag kan lade sig gøre i praksis med de nuværende teknologiske muligheder, siger seniorforsker Kim B. Wittchen fra SBi, der har været medforfatter på rapporten.
 

Seks dogmer

Visionen bag boligbyggeriet BOLIG+ blev formuleret i 2005, hvor en række af byggeriets organisationer og parter fra energisektoren satte sig sammen for at komme med løsninger på boliger til verdens voksende befolkning. Det endte blandt andet med at blive et boligbyggeri, der producerer lige så meget energi, som bygning og beboere forbruger.

Ud over energineutralitet blev der formuleret yderligere fem dogmer som krav til BOLIG+: Det skulle have et godt indeklima, være fleksibelt over tid og sted, være intelligent og brugervenligt, passe ind i det lokale energiforsyningssystem og den lokale arkitektur samt kunne opføres på normale markedsvilkår.

Visionen blev efterfølgende konkretiseret gennem en arkitektkonkurrence, og resultatet af konkurrencen viste, at det kunne lade sig gøre – i hvert fald på papiret.
 

BOLIG+ kom i mål

Men hvordan er det gået med energiforbrug og indeklima i praksis? For at få svar på dette blev der, med støtte fra ELFORSK, igangsat et projekt med omfattende målinger af det færdige byggeris energiforbrug og indeklima.

- I betragtning af at det er første gang, at etageboliger opføres efter dogmerne bag BOLIG+, er resultatet ganske flot. Ikke alle dogmer er opfyldt fuldstændigt, men tilstrækkeligt til at vise, at BOLIG+ er en god reference for fremtidigt byggeri, siger seniorforsker Kim B. Wittchen.

- Byggeriet er meget tæt på at være reelt energineutralt. Beboernes årlige fjernvarmeforbrug ligger tæt på det, som var projekteret. Udfordringen ligger i beboernes elforbrug, som har været over det forudsatte forbrug i BOLIG+ dogmerne, som var meget lavt i forhold til en husholdnings normale gennemsnitsforbrug, forklarer Kim B. Wittchen.  

- Etageejendomme er desuden vanskelige at gøre energineutrale, fordi der er færre velegnede overflader til solceller pr. bolig end i enfamiliehuse, uddyber seniorkonsulent Søren Østergaard Jensen fra Teknologisk Institut, der er medforfatter på rapporten, og forklarer, at overordnet set bør en bygning heller ikke producere al energi selv, da energi produceres mere økonomisk på centrale anlæg.
 

Varm og tør oplevelse

Udover energineutralitet er det vigtigt, at der er et godt indeklima i boligerne. For at undersøge dette er der efter opførelsen både målt på temperatur, fugt og CO2-niveuaer, ligesom der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne med fokus på deres oplevelse af at bo i BOLIG+.

- Overordnet set har de fleste beboere haft en positiv oplevelse af at flytte ind i og bo i BOLIG+ i Søborg, og de fleste beboere oplever, at indeklimaet samlet set er tilfredsstillende og bedre end i deres tidligere bolig, siger seniorforsker Henrik N. Knudsen fra SBi og underbygger det med, at spørgeskemaundersøgelsen blandt andet viste, at 79 % af beboerne vil anbefale andre at bo i BOLIG+.

Alligevel er der en række opmærksomhedspunkter, hvor både svarene fra spørgeskemaundersøgelsen og målinger viste muligheder for forbedringer.

- Beboerne oplevede generelt temperaturforholdene som tilfredsstillende set over hele året, men der har været perioder om sommeren, hvor beboerne har oplevet, at det var for varmt. Der er i nogle af boligernes rum målt temperaturer på over 30 °C, fortæller Henrik N. Knudsen.

En anden udfordring er, at godt halvdelen af beboerne har oplevet, at indeluften føltes tør om vinteren.

- Oplevelsen af tør luft i velventilerede boliger er ikke unormalt. Der er i perioder målt en relativ luftfugtighed på under 20 %, men oplevelsen af, at luften føles tør, kan også være påvirket af andre faktorer som fx støv og afgasning fra materialer og husholdningsprodukter, forklarer Henrik N. Knudsen.

Beboerne har også været udfordret af betjeningen af de tekniske installationer. Her synes kun en tredjedel af beboerne, at installationerne i lejlighederne er brugervenlige. For de decentrale ventilationsanlægs vedkommende skyldes dette primært utilstrækkelig information om, hvordan de fungerer.

Læs mere om de energitekniske løsninger og udfordringer med BOLIG+ i rapporten BOLIG+ energineutrale etageboliger – måling og evaluering, der kan downloades fra SBi’s hjemmeside.
 

Organisationer bag BOLIG+

Ingeniørforeningen, Akademisk Arkitektforening, Elsparefonden/Go’Energi, Teknologisk Institut, Det Økologiske Råd og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved AAU CPH.

Processen er finansielt støttet af Realdania, Elsparefonden/Go’Energi, EUDP1, Det Økologiske Råd og ElForsk2.


BOLIG+ i Søborg

 • Bygherre: Realdania By og Byg
 • Totalrådgiver: Arkitema Architects
 • Ingeniør: MOE A/S
 • Entreprenør: Dansk Boligbyg as
 • Omfang: Ca. 1.400 m², 10 ejerboliger
 • Indflytning: Primo 2016


Idéen bag BOLIG+

BOLIG+ i Søborg er resultat af en proces, der startede ved Energy Camp 2005, hvor store dele af energi- og byggesektoren mødtes og skabte ideen om energineutrale boliger til verdens voksende befolkning.

BOLIG+ bygger oprindeligt på fem dogmer:

 1. Energineutralitet i den betydning, at bygningen på årsplan skal producere lige så meget primær energi og med samme anvendelighed, som der forbruges, inkl. beboernes energiforbrug til lys, madlavning, underholdning, m.m.
 2. Boligen skal have et godt indeklima
 3. Boligen skal være fleksibel over tid og sted
 4. Boligen skal være intelligent og brugervenlig
 5. Bygningen skal passe ind i det lokale energiforsyningssystem og den lokale arkitektur

Senere kom endnu et dogme til:

 1. Bygningen skal kunne opføres på normale markedsvilkår


Læs mere om BOLIG+ her


Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos:

 • Seniorforsker Kim B. Wittchen, e-mail kbw@sbi.aau.dk eller tlf. 9940 2379
 • Seniorforsker Henrik N. Knudsen, e-mail hnk@sbi.aau.dk eller tlf. 2662 2128
 • Seniorkonsulent Søren Østergaard Jensen, e-mail sdj@teknologisk.dk eller tlf. 7220 2488