København

Delvis genåbning af campus

Delvis genåbning af campus

Mandag den 12. april får et antal medarbejdere og studerende igen adgang til AAU CPH i forbindelse med den delvise genåbning af universiteterne. I denne artikel kan du læse om de gældende retningslinjer for genåbningen – du kan bl.a. læse om krav om coronatest og testcenter på campus.

Lagt online: 09.04.2021

Læs om:

Krav om coronatest

Testcenter på campus

Adgang til campus

Kantinen

 

KRAV OM CORONATEST

Det er en betingelse, at alle studerende og ansatte, som færdes indendørs på universitetet, kan fremvise en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel, regnet fra podningstidspunktet.

Testen kan være enten en lyntest eller en PCR-test foretaget i et af de offentlige testcentre. Studerende og ansatte på AAU CPH kan også få taget en test i det nyoprettede testcenter på campus.

DOKUMENTATION FOR NEGATIV CORONATEST

Dokumentationen for negativ coronatest kan være i papirformat eller elektronisk. Den skal indeholde følgende oplysninger:

Den testede persons navn svarende til personens navn på det medbragte studie- eller medarbejderkort, pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
Tidspunktet for testen.
Resultatet af testen.

KONSEKVENSER AF MANGLENDE NEGATIV CORONATEST

Studerende eller ansatte, som ikke kan fremvise negativ coronatest, vil blive bedt om at forlade campusbygningerne øjeblikkeligt. De kan efterfølgende komme tilbage, når de er blevet testet med negativt resultat.

UNDTAGELSER FRA KRAVET OM NEGATIV CORONATEST

Undtaget fra at kunne fremvise negativ coronatest er medarbejdere og studerende, som inden for de seneste 12 uger har været smittet med coronavirus og har overstået sygdomsforløb/karantæneperiode. Disse skal i stedet kunne fremvise et positivt testsvar, der er mindst 14 dage gammelt.

Studerende og ansatte, der er undtaget fra at blive coronatestet, skal ligeledes kunne fremvise lægeerklæring for dette.

Vaccination mod coronavirus kan indtil videre ikke erstatte en negativ coronatest.

STIKPRØVEKONTROLLER PÅ CAMPUS

Dokumentation for negativ coronatest skal fremvises på forlangende. Der vil blive gennemført regelmæssige stikprøvekontroller på campus – primært ved indgangene til bygning A, B og C/D, hvor man kan blive bedt om at vise sit gyldige testbevis af medarbejdere klædt i gule veste. Efter normal lukketid på campus vil G4S vagter foretage stikprøvekontrollen.

Det er ikke en opgave for underviserne at gennemføre stikprøvekontroller, men de må gerne bede studerende om at fremvise coronatest, hvis de finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

 

TESTCENTER PÅ CAMPUS

Som supplement til de offentlige tilbud opretter AAU CPH et lyntestcenter i Bygning D, Frederikskaj 10A, stuen. Centret er bemandet med personale fra Falck, som enten foretager testen eller hjælpe med selvtestning. Det er gratis at blive testet.

Det er kun studerende, ansatte og andre med tilknytning til campus, som kan få adgang til testcentret. Derfor skal der ved testning også fremvises både gyldigt AAUCARD og sundhedskort ved registreringen.

Åbningstiderne for testcentret er: Alle hverdage kl. 7.30 til 13.00

Tidsbestilling er desværre ikke muligt.

Hvis man bliver testet positiv i AAU CPH’s testcenter skal man øjeblikkeligt forlade campus.

Her finder du testcentret:

ADGANG TIL CAMPUS

For at sikre den bedst mulige stikprøvekontrol bliver hovedparten af de eksterne adgangsdøre til campus aflukket og adgang kan fremover kun ske via en af tre hovedindgange. Indgangene er i bygning A, B og C/D.

Se adgange her:

KANTINEN

Kantinerne på campus er lukket. Vi følger udviklingen og åbner igen, når der kommer et større aktivitetsniveau på campus.