AAU logo

København

Solcelleejere er glade for deres anlæg

Både økonomiske besparelser og hensyn til klimaet gør, at private husstande har købt solcelleanlæg, viser ny, stor, dansk undersøgelse.

Lagt online: 07.08.2019

Hus med solceller

De små, private solcelleanlæg spiller en væsentlig rolle for en grøn omstilling af elnettet, som måske bliver stærkere i fremtiden. Foto: Niels Samsø Nielsen.

Danske solcelleejere smiler lidt ekstra, når solen skinner, og glæder sig over deres solcelleanlæg – i særdeleshed fordi de er glade for besparelserne på elregningen, men i høj grad også fordi det er en god følelse at producere sin egen energi uden at belaste klimaet. Derudover kunne mange solcelleejere godt tænke sig et husstandsbatteri.

Sådan lyder et par af de opløftende resultater i den hidtil største spørgeskemaundersøgelse herhjemme af danske solcelleejeres tilfredshed og motivation for at købe et solcelleanlæg. Undersøgelsen er gennemført af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet i København (AAU CPH).  
 

Grøn omstilling med private solceller

- De kommende år står vi i Danmark over for en grøn omstilling af elnettet, der i højere grad skal tilpasses vedvarende energikilder. Her kan de små, private solcelleanlæg komme til at spille en væsentlig rolle i fremtiden, forklarer seniorforsker Anders Rhiger Hansen fra SBi, som har stået for undersøgelsen, der er gennemført i samarbejde med energiselskaberne Eniig og SEAS-NVE som del af et større ForskEL-projekt.

- Det er derfor vigtigt at få viden om, hvad der motiverer private husejere til at købe solceller. Men også hvordan det at producere sin egen strøm påvirker dagligdag og elforbrug – særligt med henblik på at tilpasse elforbruget til belastningen af elnettet eller produktionen fra private solcelleanlæg, forklarer Anders Rhiger Hansen.
 

God følelse selv at producere energi

Der er i dag over 70.000 private solcelleanlæg i Danmark, og undersøgelsen viser, at solcelleejerne generelt er tilfredse med deres solcelleanlæg. 71 % svarer, at de er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med solcelleanlægget, og over 90 % svarer, at ”det er en god følelse selv at producere energi”.

- Det er opløftende, at så mange solcelleejere er glade for deres anlæg. For en stor del er det den økonomiske besparelse på elregningen og muligheden for at være selvforsynende med energi, der gør dem så tilfredse, men undersøgelsen viser også, at det har stor betydning for solcelleejerne, at de gør noget godt for klimaet, siger Anders Rhiger Hansen og uddyber, at de økonomiske og miljømæssige motivationsfaktorer varierer lidt afhængig af, hvilken afregningsform solcelleejerne er på.
 

Husstandsbatteri på ønskelisten

I undersøgelsen blev der også spurgt ind til solcelleejernes overvejelser om anskaffelse af et husstandsbatteri til lagring af el fra solcelleanlægget. Her svarede 5 %, at de havde et husstandsbatteri, mens 29 % svarede, at de ”helt sikkert” eller ”sandsynligvis” overvejede at købe et husstandsbatteri.

- Jeg tror, muligheden for at kunne lagre energien fra solcellerne og bruge den på tidspunkter, hvor solen ikke skinner, frister solcelleejerne. Både fordi det kan give et større økonomisk udbytte af anlægget, og fordi forestillingen om at være selvforsynende er tillokkende. Mens disse ønsker er meget væsentlige for solcelleejerne, så kan de dog være uhensigtsmæssige for balancen i elnettet, siger Anders Rhiger Hansen.

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i rapporten Hverdagsliv med solceller og motivation for køb: Spørgeskemaundersøgelse blandt private solcelleejere i Danmark, der kan downloades fra SBi’s hjemmeside (www.sbi.dk).
 

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen omfatter 2.479 svar fra et repræsentativt udsnit af danske husstande med solcelleanlæg. Danmarks Statistik har indsamlet svar.

  • 51 % af solcelleejerne læste avisartikler om private solcelleanlæg forud for køb
  • 36 % af solcellerejerne opvarmer huset med brændeovn
  • 29 % af solcelleejerne kan aflæse solcelleanlæggets produktion online
  • 33 % af solcelleejerne aflæser deres elforbrug hver måned
  • 41 % af solcelleejerne har vasket deres anlæg


ForskEL-projekt

Undersøgelsen er del af et større energiforskningsprojekt med titlen Solcelleejeres motivation og adfærd som prosumers under ForskEL-programmet.

Projektet undersøger blandt andet hvem, der har købt solcelleanlæg, deres motivation for køb, og hvilken betydning det at have solcelleanlæg har for hverdagslivet. Undersøgelserne omfatter kvalitative interviews, registeranalyser og spørgeskemaundersøgelse.

Solcelleejere betegnes ’energi prosumers’, fordi de både producerer og forbruger energi (sammentrækning af de engelske ord ’producer’ og ’consumer’).

Projektet afsluttes i 2020.
 

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker Anders Rhiger
Hansen, SBi, på tlf. 6167 2860 eller arh@sbi.aau.dk.