København

Historien om AAU i København

Historien om AAU CPH

AAU CPH udgør AAU's forsknings- og uddannelsesaktiviteter i hovedstadsområdet. Vi er præget af den energi, der kommer af at være en forholdsvis ny campus med et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder, hvoraf flere holder til direkte på campus. Her skabes bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer.

AAU CPH består af:

  • 5 fakulteter
  • 13 institutter
  • 8 bacheloruddannelser
  • 22 kandidatuddannelser
  • Ca. 530 ansatte
  • Ca. 2.750 studerende
  • En række større og mindre virksomheder med adresse på campus

De første spæde skridt

De første spæde skridt til det, der i dag er AAU CPH, blev taget 1992 da kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde blev startet op af AAU i samarbejde med den Sociale Højskole. Uddannelsen blev i første omgang kun udbudt i København, men de sidste mange år har det også været muligt at læse Socialt Arbejde i Aalborg. Fra 2002 udbød AAU også uddannelsen Medialogi i København. I 2005 betød et nyt samarbejde med Ingeniørhøjskolen i København, at AAU flyttede de fleste af sine aktiviteter til Ballerup. Fra 2005 til 2012 skete der en gradvis udbygning i Ballerup. Samarbejdet med Ingeniørhøjskolen blev udvidet, flere uddannelser kom til, og vi fik flere forskningsaktiviteter etableret.

Udbygning og vækst

I 2012 var AAU CPH vokset betydeligt i både ansatte og studerende, og pladsen begyndte at blive trang i Ballerup. Samtidig betød fusionen mellem Ingeniørhøjskolen og DTU, som trådte i kraft i 2013, at samarbejdet med Ingeniørhøjskolen var ved sin slutning. Det gav derfor god mening at rykke videre, da muligheden for at overtage Nokias bygninger i Københavns Sydhavn bød sig.

samlet campus i Sydhavnen

I sommeren 2012 overtog AAU CPH Nokias bygninger på A.C Meyers Vænge og Frederikskaj  - og etableringen af en campus i Københavns Sydhavn var en realitet. Alle aktiviteter i hovedstadsområdet blev nu samlet under samme tag – bl.a. rykkede også Statens Byggeforskningsinstitut, som hidtil havde haft lokaler i Hørsholm, til Sydhavnen.

Derudover blev der også plads til at tilbyde private virksomheder lokaler direkte på campus. I dag er Nokias tidligere erhvervsbygninger forvandlet til et moderne universitetscampus med et godt studentermiljø, laboratorier, værksteder, studiearbejdspladser mv.

Se campus indefra